Array genomför kraftiga kostnadsnedskärningar

Array genomför kraftiga kostnadsnedskärningar ® Array har tre affärsområden, skrivteknologin TonerJet , skrivarcontrollers baserade på mikroprocessorn NISC, samt displayteknologin TCD. I strid med tidigare förväntningar har Matsushita inte satsat på TonerJet för nästa produktgeneration. Matsushitas TonerJet-projekt har erhållit betydligt mindre resurstilldelning än tidigare väntat och ett produktbeslut har skjutits upp på obestämbar framtid. Epson, och Fuji Xerox har dock meddelat att utvecklingsarbetet kommer att fortsätta. Ambitionen är dock att utvärdera och verifiera snarare än att utveckla och produktifiera. Därmed finns för närvarande inte något underlag för att tillskapa det diskuterade konsortiet eller det tidigare omnämnda produktprojektet. Denna situation innebär att Arrays egen Forskning och Utveckling i affärsområdet TonerJet också kommer reduceras och fokuseras på skrivkvalitet, på kundstöd till Matsushita, Fuji-Xerox och Epson samt vård av patentportföljen. I skenet av detta har styrelsen beslutat uppdra åt VD att omstrukturera verksamheten med syftet att bibehålla fokus på NISC, men att avsevärt minska kostnaderna för TonerJet, varför 22 tjänstemän idag har varslats om uppsägning. Arrays egen FoU verksamhet i Japan kommer även avvecklas. Efter omstrukturering av bolagets verksamhet, uppgår bolagets kassa till cirka 30MSek och bolaget är därmed finansierat utan intäkter fram till och med Q2, 2002. Målet är att varje affärsområde på ett års sikt skall finansiera sina egna kostnader och att verksamheten skall generera vinst under 2002. För vidare information kontakta, Stefan Winström; VD telefon 031-69 52 00, fax 031-695210, e-mail stefan.winstrom@array.se Se även www.array.se. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/01/31/20010131BIT01130/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/01/31/20010131BIT01130/bit0002.pdf

Dokument & länkar