Bolagsstämmokommuniké från ordinarie bolagsstämma i Array AB Publ. den 18 februari 2003.

Bolagsstämmokommuniké från ordinarie bolagsstämma i Array AB Publ. den 18 februari 2003. BESLUT OM NY STYRELSE Bolagsstämman valde ny styrelse bestående av Nils Bernhard, Christer Lindberg och Nils Sandstedt, samtliga omval. BESLUT OM NOMINERINGSKOMMITTÉ Bolagsstämman beslutade mot bakgrund av att stora förändringar kan förväntas i bolagets ägarsammansättning att inte välja en ny nomineringskommitté och att nästa års nomineringsarbete skall initieras genom att styrelsens ordförande kontaktar Arrays större ägare i lämplig tid före ordinarie bolagsstämma. BESLUT OM NEDSÄTTNING AV AKTIEKAPITALET Efter beslut om ändring av bolagsordningen innebärande sänkning av aktiekapitalets gränser, beslöts att sänka bolagets aktiekapital till 719.362,92 kronor att avsättas för täckning av förlust enligt fastställd balansräkning. Nominellt värde på aktien är därefter 3 öre/st. Vid frågor kontakta VD Stefan Winström: Telefon 031-726 83 19, Fax 031-726 83 09, e-mail stefan.winstrom@array.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/19/20030219BIT00170/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/19/20030219BIT00170/wkr0002.pdf

Dokument & länkar