Förslag till Arrays ordinarie bolagsstämma angående val av styrelse, arvode samt fortsatt nomineringsarbete

Förslag till Arrays ordinarie bolagsstämma angående val av styrelse, arvode samt fortsatt nomineringsarbete Nomineringskommittén i Array AB, vald av ordinarie bolagsstämma 2002, har anmält förslag till Arrays bolagsstämma enligt nedan: · Styrelsens arvode skall vara oförändrat totalt 400.000 kronor. Arvodet skall fördelas mellan ledamöterna enligt styrelsens eget gottfinnande. Arvode till revisorerna skall utgå enligt räkning. · Styrelsen skall bestå av tre ordinarie styrelseledamöter och ingen suppleant. Omval av Nils Sandstedt, Christer Lindberg och Nils Bernhard. · En revisor och ingen revisorssuppleant. Omval av ÖhrlingsPrice WaterhouseCoopers AB som revisor. · Ingen valberedning utses inför nästa år mot bakgrund av att stora förändringar kan förväntas i bolagets ägarsammansättning. Nästa års nomineringsarbete skall initieras genom att styrelsens ordförande kontaktar Arrays större ägare i lämplig tid före ordinarie bolagsstämma. Göteborg den 7 februari 2003 Array AB (publ) För ytterligare information kontakta: Stefan Winström, VD Nils Bernhard, SO Array AB Array AB Tfn: 031-726 8319 Tfn: 08-5447 2750 stefan.winstrom@array.se nils.bernhard@work.utfors.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/07/20030207BIT00280/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/07/20030207BIT00280/wkr0002.pdf

Dokument & länkar