Nyutvecklad teknik för TonerJet förbättrar utskriftskvalitén men flyttar fram produktionsstart

Nyutvecklad teknik för TonerJet förbättrar utskriftskvalitén men flyttar fram produktionsstart Matsushita överväger att utnyttja Arrays nyutvecklade princip för bakgrundselektroden till TonerJet. En prototyp baserad på den nya tekniken kommer att byggas under sommaren. Därmed försenas den förväntade serieproduktionen till första kvartalet 2002. TonerJet prototyper visades på Panasonic Show. Under våren har Arrays nyutvecklade princip för bakgrundselektroden till TonerJet utvärderats och ett flertal betydande fördelar har konstaterats. Såväl utskriftskvalitet som känslighet för klimatförhållanden och tillverkningstoleranser är betydligt bättre än tidigare lösningar. En prototyp baserad på de nya lösningarna kommer att tas fram i syfte att bekräfta ingående systems prestanda och tillförlitlighet. Slutgiltigt beslut om teknikval förväntas ske senast i början av oktober. Tekniksamarbetsavtalet med Matsushita kommer därför att förlängs till och med september och Array kommer att koncentrera sina utvecklingsinsatser på att färdigställa och utvärdera den nya prototypen. Mycket talar för att den nya tekniken kommer att väljas. Detta innebär att projektet inte kommer att övergå i nästa fas förrän i oktober vilket får till konsekvens att den tidigare aviserade tidsplanen kommer att försenas med 9 till 12 månader. Samtidigt har förbättringarna av TonerJet inneburit att vi har fått ett betydligt ökat intresse från kunder i Japan, säger Arrays VD Paul Karlsson. Under maj månad arrangerade MGCS (Matsushita Graphic and Communication Systems ) under tre dagar en internmässa, Panasonic Show, som besöktes av totalt 3700 personer från Matsushita och deras kunder. En skrivare och en kopiator, med TonerJet visades och tryckte med en hastighet på 16 sidor per minut. Såväl hastighet som litenhet imponerade på besökarna. De utställda maskinerna var två av de första prototyperna, baserade på den ursprungliga tekniken, som Matsushita har byggt under våren. Array för diskussioner med nya kunder rörande TonerJet. De nya tekniska framstegen, med väsentligt förbättrad utskriftskvalitet, har inneburit ett ökat intresse från marknaden. Förhoppningen är att detta skall leda till affärer under hösten. Nya tandemlaserprodukter har inte lanserats i den takt som tidigare förutsetts och pris/prestanda förbättringarna för dessa produkter har inte heller motsvarat tidigare prognoser vilket innebär att pris/prestanda fördelarna för TonerJet kvarstår Vid frågor kontakta Paul Karlsson, VD Array AB; telefon 031-695200, fax 031-695210, eller e-mail paul.karlsson@array.se ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/06/16/20000616BIT00170/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/06/16/20000616BIT00170/bit0002.pdf

Dokument & länkar