Tidpunkter för ekonomisk information från Array AB Publ

Tidpunkter för ekonomisk information från Array AB Publ. Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2000 19 februari 2001 Delårsrapport januari-mars 2001 25 april 2001 Delårsrapport januari-juni 21 augusti 2001 Delårsrapport januari-september 29 oktober 2001 Årsredovisning 2000 Distribueras maj 2001 Bolagsstämma 31 maj 2001 Den ordinarie bolagsstämman i Array AB Publ. hålls torsdagen den 31 maj 2001 kl. 18.00 på Radisson SAS Park Avenue Hotel, Kungsportsavenyn, Göteborg. För vidare information hänvisas till separat inbjudan och kungörelse i dagspress. För vidare information kontakta, Kjell Svensson, Finans och Ekonomidirektör; telefon 031-69 52 25, fax 031-695210, e-mail kjell.svensson@array.se Se även www.array.se. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/01/09/20010109BIT00600/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/01/09/20010109BIT00600/bit0002.pdf

Dokument & länkar