Arrowhead och SHE kopplar upp hela Sala efter lyckat provresultat

Report this content

Arrowhead och SHE kopplar upp hela Sala efter lyckat provresultat Nu får alla i Sala kommun chansen att ansluta sig till Internet med en snabb fast uppkoppling, så kallat bredband. Arrowhead och Sala-Heby Energihandel AB (SHE) kopplade under sommaren upp 45 villor i centrala Sala till Internet. De ingick i ett pilotprojekt som skulle prova bredband via radiolänk. Projektet genomfördes i området Kungsängen-Vasastaden-Nyåker i Sala och de 45 villaägarna är mycket nöjda med sina uppkopplingar. Därför är ambitionen att inledningsvis erbjuda alla hushåll och företag i Sala kommun en egen fast uppkoppling. Första steget blir att kartlägga hur stort intresset är och därför publicerar SHE den här veckan en intresseförfrågan i lokalpressen. Så fort svaren kommer in, börjar sedan planeringen av var Arrowheads antenner lämpligen bör placeras, för att så många som möjligt ska kunna bli uppkopplade så fort som möjligt. - Arrowhead är vår teknikpartner och det är tack vare vårt samarbete på Internetområdet, som vi kan erbjuda Sala-borna bredband redan nu, säger SHE:s projektledare Erik Johansson. Uppkopplingen via radiolänk fungerar mycket bra. - Vi försöker hela tiden att förädla våra tjänster och produkter och att kunna erbjuda snabba Internetuppkopplingar, passar väldigt bra i vårt koncept. På Arrowhead är man också mycket nöjd med utvecklingen. Det här visar att vår lösning fungerar och att vi kan leverera fasta uppkopplingar till villaområden där det inte är aktuellt med fiber på lång tid, säger Johan Öljemark, affärsområdesansvarig hos Arrowhead. Vårt samarbete med SHE har varit mycket fruktsamt och vi har flera liknande samarbeten på gång runt om i landet. Det är i dagens läge svårt att säga exakt när de nya uppkopplingarna kan vara klara, men eftersom det bara behövs antenner och mottagare, kommer det att gå relativt snabbt i de flesta områden. För mer information kontakta: Maria Öhgren, informationschef, Arrowhead AB, tel 070-585 32 18 Johan Öljemark, affärsområdesansvarig, Arrowhead AB, tel 070-576 08 97 Erik Johansson, projektledare, Sala-Heby Energihandel AB, tel 0224-576 05 Om Arrowhead: Arrowhead är en snabbväxande koncern med verksamhet i stora delar av Sverige och Danmark. Affärsidén är att snabbt leverera kostnadseffektiva bredbandslösningar och nättjänster med hög kvalité. I dag täcker Arrowhead hela kedjan inom den nya affärslogiken och kopplar upp företag via fiber eller radiolänk. Verksamheten bedrivs inom fyra affärsområden Carrier, Access, Technology & Solutions och Customer Service som tillsammans kan skapa helhetslösningar för företag och organisationer. Arrowhead har ca 350 medarbetare från Luleå i norr till Köpenhamn i söder. Koncernen omsatte ca 150 mkr under 1999. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/06/20001006BIT00090/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/06/20001006BIT00090/bit0002.pdf

Dokument & länkar