Glocalnet satsar på Internet Arrowhead tar hand om supporten

Glocalnet satsar på Internet Arrowhead tar hand om supporten Arrowheads Customer Service i Östersund ska ansvara för all support till telekomföretaget Glocalnets Internetkunder. I december tecknades ett avtal som också innebär att Customer Service tar hand om kundtjänsten i samband med Glocalnets reklamkampanjer för Internet-tjänsten. Den 15 januari utökar Glocalnet sitt tjänsteutbud till att också innefatta Internet-abonnemang. För supporten till den nya tjänsten valde företaget att anlita Arrowhead. - Glocalnet har valt samarbeta med Arrowhead då de har den tekniska kompetens som vi vill komplettera vår kundservice med. Arrowhead är ett företag som med sin tekniska inriktning passar Glocalnet mycket bra, säger Mattias Libell, marknads- & försäljningsdirektör på Glocalnet. Arrowhead håller en hög servicenivå och har en avancerad teknisk plattform som lätt kan integreras med Glocalnets. Därigenom kan vi erbjuda våra kunder en högkvalitativ och lättillgänglig kundservice. - Vi är glada för att de valde oss, trots att vi inte är störst på marknaden, säger Martin Sahlberg, VD för Arrowheads Customer Service. Det visar att vi satsade rätt, när vi beslöt att börja jobba mer med teknisk support och därför sedan en tid har rekryterat personal med just sådan kompetens. - Det här avtalet innebär kanske att vi så småningom måste utöka verksamheten och anställa ännu fler. Customer Service har redan den tekniska plattform som behövs och för att öka den hundra man starka personalens konkurrenskraft, nu satsar företaget på att bredda den befintliga kompetensen. I år lanseras ett stort utbildningspaket, som ska göra ännu fler kvalificerade för att kunna ge avancerad PC-support. Kundhantering och säljutbildning ingår också i paketet. I avtalet ingår också att Customer Service ska svara för kundtjänsten på Glocalnets kampanjnummer från den 15 januari. Ring gärna för mer information: Martin Sahlberg, VD, Arrowhead Customer Service, tel: 020-110 20 30 Mattias Libell, marknads- & försäljningsdirektör, Glocalnet AB, tel: 08- 566 341 00 Maria Öhgren, informationschef, Arrowhead AB, tel: 070-585 32 18 Om Glocalnet: Glocalnet utvecklar och producerar kommunikationstjänster som säljs direkt till slutkund eller tillsammans med marknadspartners. Glocalnet är idag Sveriges tredje största aktör inom fast privattelefoni och har nyligen lanserat en Internettjänst. Bolaget siktar på att erbjuda fast telefoni, Internet och mobila tjänster integrerat med samma kundservicenummer, en faktura och med gemensam webbportal under första halvåret 2001. Visionen är att bli en ledande operatör av Internetbaserade tjänster i norra Europa. Bolaget har strategiska samarbeten med bolag som Cisco Systems och Portal Software. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Glocalnetaktien är noterad på O-listan vid OM Stockholmsbörsen. www.glocalnet.se Om Arrowhead: Arrowhead är en av Sveriges största nya operatörer av bredbandsnät. Vår affärsinriktning är att med hög kvalitet leverera bredbandslösningar och avancerade konsulttjänster till företag i Norden och länderna runt Östersjön. Arrowhead kopplar upp företag med bredband hela vägen från Internet, via stamnät, regionalnät, stadsnät; till access fram till arbetsplatsen. Vi har utvecklat en gedigen kompetens inom systemintegration och kundservice, som säkerställer att varje investering blir affärsmässig för uppdragsgivaren. Vi har varit verksamma sedan 1986 och har ca 400 medarbetare från Luleå till Köpenhamn. www.arrowhead.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/01/15/20010115BIT00910/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/01/15/20010115BIT00910/bit0002.pdf

Om oss

Arrowhead är Sveriges bredbandsoperatörer. Affärsinriktningen är att leverera hög kvalitativa bredbandslösningar till företag. Arrowhead kopplar upp företag med bredband från Internet, via stamnät, regionalnät, stadsnät: fram till arbetsplatsen.

Dokument & länkar