Beslut vid Indentive ABs extra bolagsstämma

Report this content

Vid Indentive ABs extra bolagsstämma den 26 april 2018 gav stämman styrelsen bemyndigande att besluta om nyemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare. Stämman gav även bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission utan företrädesrätt för bolagets aktieägare, enligt styrelsens förslag.

Vidare beslutade stämman att bolagets samtliga 2.500.000 aktier av serie A med aktienummer 1 – 100.000 och 153.594 – 2.553.593 ska omstämplas till aktier av serie B. 

Stämman godkände ej förslaget om emission av teckningsoptioner s k incitamentsprogram samt överlåtelse av teckningsoptioner.

För mer information vänligen kontakta

Anders Visell, CEO Indentive
Tel: 013- 465 85 06
E-post: anders.visell@indentive.se

Indentive är listat på Nasdaq First North i Stockholm under kortnamnet Inden B. Certified Adviser är Erik Penser Bank AB (penser.se, tfn 08-463 80 00). 

Läs mer om bolaget på indentive.se

Indentive är ett techbolag som är specialiserat på IoT-teknologi, cloud-lösningar, IP-TV-lösningar och app-utveckling. Bolaget, som har utsetts till Gasellföretag två år i rad av Dagens Industri, har cirka 55 anställda och har huvudkontor i Science Park Mjärdevi, Linköping, samt en filial i Stockholm. Bolagets aktier handlas på Nasdaq First North under kortnamnet INDEN B. 

Prenumerera

Dokument & länkar