Umeå Energi utvecklar tjänst för styrning av fjärrvärme baserad på IoT-plattformen Connective

Indentive har erhållit beställning av Umeå Energi för att integrera Ngenic Tune i IoT-plattformen Connective. Beställningen är värd ca 300 000 kronor.

Ngenic Tune är ett självlärande system som tar hänsyn till varje hus unika egenskaper och en rad parametrar (t.ex inne- och utetemperatur, solinstrålning, värmesystemets värmedynamik) för att ge en så jämn inomhustemperatur som möjligt.

Tjänsten, som utvecklas i samarbete mellan Umeå Energi, Indentive och Ngenic, gör att Umeå Energis fjärrvärmekunder kan sköta sina fjärrvärmeanläggningar med hjälp av Umeå Energis app ”Umeå Energi Hemma”, en app för hemautomation baserad på Indentives plattform Connective. Projektet innebär integration med Ngenics smarta molnlösning så att fjärrvärmen kan styras med samma app som används för hemautomation.

- Vi lanserade vår produkt baserad på Connective innan sommaren och den har varit i kommersiell drift sedan dess. Smart start riktar sig till användare i lägenheter och villor. Med fjärrvärmetjänsten utökar vi tjänsteutbudet för villaägare, säger David Lindström, Affärschef på Umeå Energi Bredband.

- Det är glädjande att Umeå Energi lanserar ytterligare en tjänst inom området hållbarhet och energiövervakning med hjälp av Connective. En av plattformens styrkor är att kombinera många tjänster i ett och samma gränssnitt för användarna, säger Anders Visell, CEO på Indentive. 

- Det är spännande att samarbeta med Umeå Energi och Indentive. För oss innebär plattformen Connective en ny kanal till nya kunder, säger Håkan Stenberg, projektledare på Ngenic.

Indentive och Umeå Energi har ett avtal gällande produkt- och tjänsteutveckling samt integrationsarbeten för IoT-plattformen Connective

Umeå Energi är ett energibolag och en samhällsaktör som i nära samarbete med omvärlden utvecklar och levererar hållbara energi- och kommunikationslösningar. De omsätter ca 1,4 miljarder kronor, har drygt 400 medarbetare och är både miljö- och arbetsmiljöcertifierade. umeaenergi.se 

Läs mer om Ngenic på  ngenic.se  

Läs mer om Indentive på indentive.se

För mer information vänligen kontakta

Anders Visell, CEO Indentive
Tel: 013 - 465 85 06
E-post: anders.visell@indentive.se

David Lindström, Affärschef Umeå Energi Bredband
Tel: 070-646 34 40
E-post:
david.lindstrom@umeaenergi.se 

Håkan Stenberg, Projektledare Ngenic

Tel: 0722 530 550 

E-Post: hakan.stenberg@ngenic.se

Indentive är listat på Nasdaq First North i Stockholm under kortnamnet INDEN B. Certified Adviser är Erik Penser Bank AB (www.penser.se, tfn 08-463 80 00).  

Prenumerera

Dokument & länkar