Umeå Energis satsning på ett hållbart energiutnyttjande fortsätter med stöd av den öppna IoT-plattformen Connective

Indentives IoT-plattform Connective är basen i den lokala tjänsten Energikollen som har utvecklats av Indentive på uppdrag av Umeå Energi.  Nu kompletteras Energikollen med spelmoment (gamification) för att stimulera hushållen till ett hållbart energiutnyttjande.  Beställningen är värd ca 400 000 kronor.

Nu startar vidareutveckling av Energikollen med mål att minska miljöpåverkan.  Användarna ska genom introduktion av spelmoment (gamification) i Energikollen stimuleras att minska sitt energiutnyttjande och på det sättet bidra till ett hållbart samhälle.  Utvecklingen av spelmomenten görs inom ramen för IoT Sveriges satsning IoT för innovativ samhällsnytta, i samarbete med Umeå Energi och HSB. Jämförande studier i HSBs boenden för att se hur spelmomenten påverkar energiförbrukningen kommer att genomföras under 2019.

- Det är spännande att återigen få ta fram innovativa samhällslösningar i samarbete med Umeå Energi. Vi ser att gamification är ett viktigt verktyg för att stimulera till förändring och här har vi verkligen ett viktigt tillämpnings­område, säger Anders Visell, CEO på Indentive. 

- Vår vision är en enklare vardag för våra kunder och en hållbar framtid för regionen. Energikollen ger våra kunder aktuell och lättillgänglig information om deras energiförbrukning. Nu lägger vi till spelmoment som stimulerar till hållbara val i vardagen, säger David Lindström, Affärschef på Umeå Energi Bredband.

Indentive och Umeå Energi har ett avtal gällande produkt- och tjänsteutveckling samt integrationsarbeten för IoT-plattformen Connective.

Umeå Energi är ett energibolag och en samhällsaktör som i nära samarbete med omvärlden utvecklar och levererar hållbara energi- och kommunikationslösningar. De omsätter ca 1,4 miljarder kronor, har drygt 400 medarbetare och är både miljö- och arbetsmiljöcertifierade. umeaenergi.se 

Läs mer om Indentive på indentive.se 

För mer information vänligen kontakta

Anders Visell, CEO Indentive

Tel: 013 - 465 85 06

E-post: anders.visell@indentive.se

Indentive är listat på Nasdaq First North i Stockholm under kortnamnet INDEN B. Certified Adviser är Erik Penser Bank AB (www.penser.se, tfn 08-463 80 00).  

Denna information är sådan information som Indentive AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 oktober 2018 kl. 12:40.


Prenumerera

Dokument & länkar