Artimplant bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2002

ARTIMPLANT BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari - 31 december 2002 OMSTRUKTURERINGEN GENOMFÖRD FOKUS PÅ KOMMERSIALISERING * Artimplant emitterade 10 miljoner aktier i en riktad emission till befintliga och nya institutionella och större aktieägare. Emissionen tillförde bolaget 30 MSEK. * I ett andra steg planeras bolaget tillföras ytterligare minst 15 MSEK i en företrädesemission under mars 2003. * Tord Lendau tillträdde som ny VD den 3 oktober. * Som ett led i den nya strategin minskas kostnadsmassan i moderbolaget med 40 procent. Åtgärdsprogrammet leder till en väsentlig minskning av den operativa kassaförbrukningen, som beräknas uppgå till cirka 35 MSEK under 2003. * Förberedelsearbetet för en försäljning av dotterbolaget GMC inleddes. * Nettoomsättningen för koncernen ökade med 8 procent till 25,7 MSEK (23,7 MSEK). Rörelseresultatet uppgick till -63 MSEK (-58,2 MSEK). Förlusten ökade främst till följd av kostnader för omstrukturering av verksamheten och avveckling av personal. Omstruktureringskostnader uppgick till 6,2 MSEK. KOMMANDE INFORMATIONSTILLFÄLLEN: Delårsrapport för första kvartalet 2003: 30 april 2003 Delårsrapport för första halvåret 2003: 29 augusti 2003 Delårsrapport för de tre första kvartalen 2003: 7 november 2003 Rapporterna finns tillgängliga på Artimplants hemsida www.artimplant.se samtidigt som de distribueras till medierna. För ytterligare information kontakta: Tord Lendau, VD, tel 0708 369 403, tord.lendau@artimplant.se Ulf Åkerblom, investerarrelationer tel 0709 675 999, ulf.akerblom@artimplant.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/14/20030214BIT00130/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/14/20030214BIT00130/wkr0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Artimplant är ett forskningsbaserat biomaterialföretag.

Dokument & länkar