Artimplant delårsrapport 1 jan - 31 mars 2003

ARTIMPLANT DELÅRSRAPPORT 1 januari - 31 mars 2003 DISTRIBUTIONSAVTAL FÖR ARTELON(TM) AUGMENTATION DEVICE ACL Artimplant och Atlantech tecknade distributionsavtal avseende Artimplants första CE-märkta produkt, förstärkningsband för främre korsbandsskador. Omstruktureringsprogrammet har gett avsedd effekt och resulterat i kraftigt reducerad förlust. Moderbolagets rörelseresultat, exklusive resultatandel i dotterbolag, uppgick till -6,7 MSEK (-13,8 MSEK) Gothenburg Medical Center visar efter genomförda förändringar vinst, och genererade ett rörelseresultat på 0,7 MSEK. Artimplants företrädesemission fullföljdes efter utgången av kvartalet. Tillsammans med den riktade nyemissionen i december har bolaget tillförts 44 MSEK. KOMMANDE INFORMATIONSTILLFÄLLEN: Delårsrapport för första halvåret 2003: 29 augusti 2003 Delårsrapport för de tre första kvartalen 2003: 7 november 2003 Rapporterna finns tillgängliga på Artimplants hemsida www.artimplant.se samtidigt som de distribueras till medierna. För information om affärsmodell, teknologi och produkter hänvisas till Artimplants årsredovisning 2002, som finns tillgänglig i PDF-format på bolagets hemsida. För ytterligare information kontakta: Tord Lendau, VD, tel 0708 369 403, tord.lendau@artimplant.se Ulf Åkerblom, investerarrelationer tel 0709 675 999, ulf.akerblom@artimplant.se Jonas Ström, CFO, +46 70 301 68 54, jonas.strom@artimplant.se ARTIMPLANT Artimplant är ett biomaterialföretag fokuserat på problemlösningar inom ortopedisk kirurgi. Artimplant bedriver forskning och utveckling samt utveckling av tillverkningsprocesser av nedbrytbara implantat i syfte att återskapa ett aktivt liv. Företagets egenutvecklade biomaterial bygger på en ny teknologi som öppnar nya marknader inom ortopedisk kirurgi och närliggande områden där de medicinska behoven är stora. Artimplant har bland annat utvecklat och patenterat ett antal olika nedbrytbara ledbandsimplantat, som genomgår kliniska prövningar. Bolagets affärsmodell är att utlicensiera produkter och teknologi till globala partners. Artimplant är noterat på OM Stockholmsbörsens O-lista. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/30/20030430BIT00020/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/30/20030430BIT00020/wkr0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Artimplant är ett forskningsbaserat biomaterialföretag.

Dokument & länkar