ARTIMPLANT DELÅRSRAPPORT 1 januari - 30 juni 2004

ARTIMPLANT DELÅRSRAPPORT 1 januari - 30 juni 2004 ÖKADE FÖRSÄLJNINGSANSTRÄNGNINGAR OCH FORTSATT GOD LIKVIDITET - Nettoomsättningen uppgick under första halvåret till 1,0 MSEK (1,2 MSEK) - Resultat efter skatt uppgick till -13,3 MSEK (-11,2 MSEK) - Resultat per aktie uppgick till -0,35 SEK (-0,52 SEK) - Likvida medel uppgick den 30 juni till 63,8 MSEK (27,1) - Marknadsaktiviteter för Artelon TMC Spacer har påbörjats i Norden HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG - Testförsäljning av Artelon ACL Augmentation Device i Storbritannien har avslutats För ytterligare information kontakta: Tord Lendau, VD, tel. 031-746 56 00, 070-836 94 03 tord.lendau@artimplant.se Jonas Ström, Finanschef, tel. 031-746 56 54, 070-301 68 54 jonas.strom@artimplant.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/08/27/20040827BIT20220/wkr0001.pdf Hela rapporten

Om oss

Artimplant är ett forskningsbaserat biomaterialföretag.

Dokument & länkar