ARTIMPLANT DELÅRSRAPPORT 1 januari - 30 september, 2004

ARTIMPLANT DELÅRSRAPPORT 1 januari - 30 september, 2004 VIKTIGT USA-GODKÄNNANDE OCH FÖRSÄLJNING I NORDEN PÅBÖRJAD ·Nettoomsättningen för perioden uppgick till 1,1 MSEK (1,2 MSEK) ·Resultat efter skatt uppgick till -22,4 MSEK (-21,0 MSEK). ·Resultat per aktie uppgick till -0,59 SEK (-0,97 SEK) ·USA-godkännande för Artelon® CMC-I Spacer HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG ·Utvecklingssamarbetet mellan Artimplant och Mölnlycke Health Care avslutas Kommande informationstillfällen: Bokslutskommuniké helåret 2004: 17 februari 2005 Bolagsstämma: 20 april 2005, kl. 16:00 på bolagets kontor Rapport för det första kvartalet 2005: 20 april 2005 Rapporterna finns tillgängliga på Artimplants hemsida www.artimplant.se samtidigt som de distribueras till medierna. För information om affärsmodell, teknologi och produkter hänvisas till Artimplants årsredovisning 2003, som finns tillgänglig på bolagets hemsida. För ytterligare information kontakta: Tord Lendau, VD, tel. 031-746 56 00, 070-836 94 03 tord.lendau@artimplant.se Jonas Ström, Finanschef, tel. 031-746 56 54, 070-301 68 54 jonas.strom@artimplant.se ARTIMPLANT Artimplants affärsidé är att utveckla nya nedbrytbara biomaterial och implantat som tillfredsställer patienters, läkares och vårdgivares behov inom ortopedi och andra terapiområden. Bolaget arbetar tillsammans med globala partners som ett expertcenter i denna utveckling. Artimplants vision är att bli den partner som man väljer när det gäller hård- och mjukvävnadsrekonstruktioner inom multipla terapiområden. Artimplant är noterat på OM Stockholmsbörsens O-lista. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/11/05/20041105BIT20120/wkr0010.pdf Hela rapporten

Om oss

Artimplant är ett forskningsbaserat biomaterialföretag.

Dokument & länkar