Artimplant tecknar distributionsavtal

Artimplant tecknar nytt avtal Testförsäljning av förstärkningsband för främre korsband - ACL Artimplant AB och Atlantech Ltd - dotterbolag till det snabbväxande amerikanska ortopediföretaget ArthroCare Corporation - har på torsdagen träffat avtal om testförsäljning under sex månader av Artelon(TM) Augmentation Device ACL (förstärkningsband för främre korsbandsskador). Syftet med samarbetet är att under perioden marknadsföra förstärkningsbandet i främst Storbritannien, men även på andra marknader i Europa. Efter sex månader sker gemensam utvärdering. Därefter fattas eventuella beslut om att inleda förhandlingar om en global licens för förstärkningsbandet samt för eventuell gemensam utveckling av en korsbandsprotes baserad på Artimplants biomaterialteknologi. Perioden för testförsäljning startar när Artimplant börjar leverera produkter, vilket beräknas ske under april 2003. Atlantech har lång erfarenhet av försäljning av produkter för korsbandsrekonstruktioner både i Storbritannien och övriga Europa. Samarbetet är ett första steg i Artimplants kommersialisering av ACL. Det säger Artimplants VD Tord Lendau. Avtalet är inte minst viktigt också med tanke på Artimplants finansiella situation och den turn-around vi nu arbetar med. Det kommer i varje fall inte att försvåra våra möjligheter att licensiera ut andra applikationer baserade på Artelon(TM), fortsätter Tord Lendau. Vi är imponerade av Artelon-teknologin och möjligheterna att utveckla en mängd applikationer inom bl a ortopedi, säger Clive Reay- Young, VD på Atlantech. För ytterligare information kontakta: Tord Lendau, CEO, tel 031-746 56 00, 0708-369 403, tord.lendau@artimplant.se Ulf Åkerblom, VP Corporate Development, tel 031-746 56 00, 0709- 675 999, ulf.akerblom@artimplant.se ARTIMPLANT Artimplant är ett biomaterialföretag fokuserat på problemlösningar inom ortopedisk kirurgi. Artimplant bedriver forskning och utveckling samt utveckling av tillverkningsprocesser av nedbrytbara implantat i syfte att återskapa ett aktivt liv. Företagets egenutvecklade biomaterial bygger på en ny teknologi som öppnar nya marknader inom ortopedisk kirurgi och närliggande områden där de medicinska behoven är stora. Artimplant har bland annat utvecklat och patenterat ett antal olika nedbrytbara ledbandsimplantat, som genomgår kliniska prövningar. Bolagets affärsmodell är att utlicensiera produkter och teknologi till globala partners. Artimplant är noterat på OM Stockholmsbörsens O-lista. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/27/20030327BIT01080/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/27/20030327BIT01080/wkr0002.pdf

Om oss

Artimplant är ett forskningsbaserat biomaterialföretag.

Dokument & länkar