ARTIMPLANT TECKNAR UTVECKLINGS- OCH LICENSAVTAL MED BIOMET

Utvecklar Artelon-implantat för förstärkning av skadad mjukvävnad

Biomaterialföretaget Artimplant har idag tecknat ett utvecklings-, licens- och distributionsavtal med Biomet, världsledare inom utveckling, tillverkning och marknadsföring av muskeloskeletala implantat. Produkten bygger på Artimplants patenterade biomaterial Artelon® och skall användas för att reparera skadad mjukvävnad. Artimplant svarar för produktutveckling och regulatoriskt godkännande. Biomets ansvar blir att lansera produkten på världsmarknaden. Arbetet med produktutveckling har påbörjats. Parterna räknar med att det skall vara möjligt att ha en produkt godkänd för marknadslansering i slutet av 2005. Artimplants intäkter kommer att komma från dels försäljning till Biomet av färdig produkt, dels royalty på Biomets nettoförsäljning. Artimplant får även intäkter från engångsbetalningar vid avtalets tecknande och när produkten är FDA-godkänd. Dessutom utfaller ett belopp när Biomet har färdigställt en klinisk marknadsstudie i USA. ”Det är mycket tillfredsställande ingå partneravtal med Biomet. Bolaget är en av de riktigt stora spelarna på den viktiga och växande ortopedimarknaden och ser stor potential för Artelon. Vi skall utveckla en produkt som fyller stora och viktiga kliniska behov inom hela ortopediområdet, speciellt när det gäller idrottsskador,” säger Tord Lendau, VD i Artimplant. ¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬ För ytterligare information kontakta: Tord Lendau, VD, tel. 031-746 56 00, 0708-369 403, tord.lendau@artimplant.se www.artimplant.se

Om oss

Artimplant är ett forskningsbaserat biomaterialföretag.

Dokument & länkar