Artimplants kapitalanskaffning slutförd enligt plan

Artimplants kapitalanskaffning slutförd enligt plan Artimplants företrädesemission i mars 2003 har nu slutförts och tillförde bolaget ytterligare 14 MSEK. Genom den nu aktuella emissionen och den riktade emissionen i december 2002 har bolaget totalt tillförts 44 MSEK före emissionskostnader. Kapitalanskaffningen avser att, tillsammans med andra genomförda och aviserade åtgärder, ge bolaget de finansiella resurser som krävs för kommersiell framgång. De nyemitterade aktierna beräknas bli föremål för handel vid Stockholmsbörsens O-lista omkring den 16 april 2003. Det är med tillfredsställelse vi konstaterar att bolaget trots ett besvärligt marknadsläge når det uppställda målen för kapitalanskaffningen. Det visar att såväl gamla som nya aktieägare har förtroende för vår förändringsstrategi, säger Tord Lendau, VD i Artimplant. Vårt tuffa förändringsprogram går enligt plan och med det nya kapitalet kan vi bocka av ytterligare en milstolpe på vägen till kommersialisering av vår Artelon-teknologi, fortsätter Tord Lendau. För ytterligare information kontakta: Tord Lendau, CEO, tel 0708 369 403, tord.lendau@artimplant.se Ulf Åkerblom, VP Corporate Development, tel 0709 675 999, ulf.akerblom@artimplant.se ARTIMPLANT Artimplant är ett biomaterialföretag fokuserat på problemlösningar inom ortopedisk kirurgi. Artimplant bedriver forskning och utveckling av nedbrytbara implantat i syfte att återskapa ett aktivt liv. Företagets egenutvecklade biomaterial bygger på en ny teknologi som öppnar nya marknader inom ortopedisk kirurgi och närliggande områden där de medicinska behoven är stora. Artimplant har bland annat utvecklat och patenterat ett antal olika nedbrytbara ledbandsimplantat, som genomgår kliniska prövningar. Bolagets affärsmodell är att utlicensiera produkter och teknologi till globala partners. Artimplant är noterat på OM Stockholmsbörsens O-lista. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/08/20030408BIT00010/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/08/20030408BIT00010/wkr0002.pdf

Om oss

Artimplant är ett forskningsbaserat biomaterialföretag.

Dokument & länkar