Artimplants styrelse beslutar om nyemission

Artimplants styrelse beslutar om nyemission Med anledning av det stora intresset för Artimplants nyemission beslutade Bolagets styrelse idag att utnyttja bolagsstämmans bemyndigande att genom en riktad nyemission utge ytterligare 3 600 000 B- aktier. Beslut om tilldelning kommer att kunna fattas så snart Bolaget har en fullständig sammanställning av det subsidiära teckningsläget. Styrelsen bedömer att detta kommer att föreligga i mitten av januari. Detta med anledning av jul- och nyårshelgerna. För ytterligare information kontakta: Tord Lendau, VD, tel 031-746 56 00, 0708-369 403, tord.lendau@artimplant.se Jonas Ström, Finanschef, tel 031-746 56 54, 070-301 6854, jonas.strom@artimplant.se ARTIMPLANT Artimplant är ett biomaterialföretag fokuserat på problemlösningar inom ortopedisk kirurgi. Artimplant bedriver forskning och utveckling samt utveckling av tillverkningsprocesser av nedbrytbara implantat i syfte att återskapa ett aktivt liv. Företagets egenutvecklade biomaterial bygger på en ny teknologi som öppnar nya marknader inom ortopedisk kirurgi och närliggande områden där de medicinska behoven är stora. Artimplant har bland annat utvecklat och patenterat ett antal olika nedbrytbara ledbandsimplantat, som genomgår kliniska prövningar. Bolagets affärsmodell är att utlicensiera produkter och teknologi till globala partners. Artimplant är noterat på OM Stockholmsbörsens O-lista. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/23/20031223BIT00590/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/23/20031223BIT00590/wkr0002.pdf

Om oss

Artimplant är ett forskningsbaserat biomaterialföretag.

Dokument & länkar