Tremånadersrapport 2000

Tremånadersrapport 2000 * Artimplant har genomfört en riktad nyemission av 1 000 000 B aktier. Merparten av emissionen tecknades av internationella institutioner. Under april månad tillfördes bolaget således 143 miljoner kronor före emissionskostnader vilket ökade det egna kapitalet från 8,86 kronor per aktie per 31 mars 2000 till 22,50 per 30 april 2000. * I den första randomiserade multicenterstudien avseende främre korsbandsskador med Artimplants implantat har 200 patienter opererats. En andra multicenterstudie har inletts i Finland. * Under år 2000 inleds Artimplants marknadsfas och bolaget räknar med att kunna lansera flera produkter under den kommande tvåårsperioden, med en första produkt redan under år 2000. Artimplant har rekryterat Michael Nordh från AstraZeneca som marknadsdirektör med ansvar för uppbyggnaden av den globala marknads-organisationen. * De positiva resultat som hittills uppnåtts med Artimplants olika ledbandsprodukter, jämte den väsentligt större marknads- och vinstpotentialen för dessa implantat, har föranlett en omprioritering, vilket lett till att utvecklingsarbetet med benbrotts-produkterna senarelagts. * Fullskaleproduktion är under uppbyggnad och arbetet beräknas bli klart under andra halvåret 2000. * I samarbetena med Mölnlycke Health Care och Genzyme Tissue Repair har nya nedbrytbara materialvarianter identifierats som kommer att genomgå ytterligare tester. * Under april månad erhöll Artimplant svenskt patent för konstruktion av ledbands-implantat. Artimplant avser att lämna in minst fem nya patentansökningar under 2000. * Koncernens intäkter under perioden uppgick till 6,1 mkr (4,7 mkr). Rörelseresultatet uppgick till -4,5 mkr (-2,2 mkr). Resultat efter finansnetto uppgick till -4,2 mkr (-2,0 mkr). Resultat per aktie efter skatt uppgick till -0,51 kr (-0,30 kr). ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/03/20000503BIT01160/bit0001.doc Hela rapporten http://www.bit.se/bitonline/2000/05/03/20000503BIT01160/bit0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Artimplant är ett forskningsbaserat biomaterialföretag.

Dokument & länkar