Aspiro AB (publ): Bokslutskommuniké 2002

- Nettoomsättningen uppgick till 34,2 MSEK (43,9 MSEK) - Resultat efter finansnetto uppgick till – 99,9 MSEK (- 220,0 MSEK) - Koncernens likvida medel uppgick vid periodens utgång till 7,3 MSEK (95.9 MSEK). Efter periodens utgång har två nyemissioner tillfört 32,9 MSEK före emissionskostnader. - Under perioden tecknade Aspiro 35 (87) nya försäljningskontrakt med kunder i Europa och USA, varav tre (18) kontrakt under fjärde kvartalet. Vid periodens utgång bestod Aspiros kundbas av 29 mobiloperatörer och portaler. - Förvärvet av Picofun AB, i augusti, fördjupade Aspiros portfölj av spel och underhållningstjänster samt stärkte bolagets kundbas med ytterligare 20 operatörer och portaler. - I november beviljades Aspiro AB företagsrekonstruktion med syfte att förbättra bolagets finansiella situation. Rekonstruktionen hävdes, den 31 januari, efter framgångsrikt fullföljt rekonstruktionsarbete. - Ett åtgärdsprogram har sänkt bolagets månatliga operativa kostnader till cirka 2,7 MSEK.

Om oss

Aspiro är ett medieteknikföretag som spelar en framskjuten roll i den pågående omdefinieringen av människors sätt att konsumera musik. Prenumerationstjänsterna WiMP och TIDAL erbjuder konsumenter en komplett musikupplevelse med HiFi-ljudkvalitet och integrerat redaktionellt innehåll, musikmagasin och videos. Dessutom är Aspiro, genom syndikeringsplattformen RADR, en innehållsleverantör till mediabranschen och hjälper sina partners att attrahera och behålla besökare på deras webbplatser. För mer information, besök www.aspiro.com.

Dokument & länkar