Aspiro AB (publ): Delårsrapport januari-mars 2003

- Nettoomsättningen uppgick till 3,7 MSEK (10,5 MSEK, varav 7,1 avser SMS-trafik) - Resultat efter finansnetto uppgick till - 6,2 MSEK (- 29,8 MSEK) - Koncernens likvida medel uppgick vid periodens utgång till 17,2 MSEK (60,6 MSEK). Perioden belastades med engångsbetalningar om 13 MSEK i samband med emissioner, underhandsackord samt leveranser från 2002. - Två nyemissioner tillförde bolaget 32,9 MSEK före emissionskostnader. - Den rekonstruktion, som Aspiro beviljades i slutet av 2002, hävdes i januari efter framgångsrikt fullföljt rekonstruktionsarbete. - Under perioden tecknade Aspiro 10 (11) nya försäljningskontrakt med kunder i Europa och USA. Vid periodens utgång bestod Aspiros kundbas av 31 mobiloperatörer och portaler. - Användningen av Aspiros interaktiva mobila tjänster ökade stadigt under perioden. - Efter periodens utgång meddelade Aspiro att man avser genomföra ett samgående med Mobilehits.

Om oss

Aspiro är ett medieteknikföretag som spelar en framskjuten roll i den pågående omdefinieringen av människors sätt att konsumera musik. Prenumerationstjänsterna WiMP och TIDAL erbjuder konsumenter en komplett musikupplevelse med HiFi-ljudkvalitet och integrerat redaktionellt innehåll, musikmagasin och videos. Dessutom är Aspiro, genom syndikeringsplattformen RADR, en innehållsleverantör till mediabranschen och hjälper sina partners att attrahera och behålla besökare på deras webbplatser. För mer information, besök www.aspiro.com.

Dokument & länkar