Aspiro ansöker om företagsrekonstruktion

Report this content

Aspiro ansöker om företagsrekonstruktion Som tidigare meddelats har marknadssituationen, som Aspiro befinner sig i, medfört att bolaget initierat en process för att finna en långsiktig och hållbar finansierings- och affärsstruktur. Under tiden har Aspiros styrelse och ledning beslutat att ansöka om företagsrekonstruktion. Aspiros verksamhet avseende försäljning, distribution och leverans av mobila applikationer drivs vidare med full kraft. Aspiros kunder skall inte påverkas av processen. Aspiro har under hösten initierat ett kraftfullt omstruktureringsprogram innefattande kostnadsbesparingar och personalminskningar för att anpassa bolaget till rådande konjunktur. Förhandlingar pågår med externa parter avseende förvärv för att säkerställa likviditet och framtida intäktsströmmar. Aspiro för just nu förhandlingar och kommer - då resultat uppnåtts - att kommunicera detta till marknaden. "Efter det fokuseringsarbete som genomförts under hösten, har Aspiro idag en sund kärnverksamhet, med en attraktiv portfölj av mobila applikationer och en fungerande affärsmodell. Vi har en stark position på marknaden med 34 operatörs- och portalkunder och försäljningen går framåt, trots rådande konjunktur," säger Håkan Persson, VD för Aspiro. "Men vi har också kostnader från tidigare nedskärningar som vi nu hoppas kunna modifiera genom en rekonstruktion." Aspiro kommer idag att ansöka om företagsrekonstruktion vid Malmö tingsrätt med advokat Leif Ljungholm som föreslagen rekonstruktör. Med detta vill Aspiro nå en uppgörelse med bolagets fordringsägare, så att Aspiro under ordnade former skall kunna genomföra planerade åtgärder för bolagets fortlevnad. Aspiros kunder skall inte påverkas av rekonstruktionen. För mer information, vänligen kontakta: Håkan Persson, VD, Aspiro AB, tel: 0708 36 81 30, e-post:hakan.persson@aspiro.com Helena Gynnerstedt, Informationschef, Aspiro AB, tel: 0709 91 80 18, e-post: helena.gynnerstedt@aspiro.com Om Aspiro Aspiro erbjuder mobilteleoperatörer, portaler, företag och organisationer ett brett utbud av attraktiva tjänster utformade för att tillfredsställa individens behov av information, underhållning och kommunikation via mobila media. Idag har Aspiro en kundbas på mer än 30 operatörer och portaler i Europa och Nordamerika. Aspiro startades 1998 och är idag en betydande internationell aktör på marknaden för mobila tjänster. Aspiros affärskoncept, organisation och verksamhet baseras på mångårig erfarenhet av mobil kommunikation och IT- branschen. Bolaget är noterat på Stockholmsbörsens O-lista. För mer information om bolaget, vänligen besök www.aspiro.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/18/20021118BIT00260/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/18/20021118BIT00260/wkr0002.pdf

Dokument & länkar