Aspiro blir leverantör av mobila innehållstjänster till norska mobiloperatören NetCom

I konkurrens med flera andra europeiska leverantörer har Norges näst största mobiloperatör NetCom valt Aspiro som leverantör av mobila innehållstjänster. Aspiro kommer att driva samtliga underhållningskategorier på NetComs web- och wapportaler. Baserat på den förväntade nettoomsättningen blir NetCom en av Aspiros största samarbetspartner.

Från och med den 1 februari 2005 kommer Aspiro att driva underhållningskategorierna spel, ljud (ringtoner, musik m m), animationer och färgbilder på NetComs web- och wapportaler. Aspiro bidrar med sin konsumentkännedom, produktportfölj och lösning för distribution av mobila tjänster. Tillsammans med NetCom kommer Aspiro aktivt driva dessa kategorier genom att bland annat initiera och genomföra events. Samarbetet ryms inom Aspiros största affärsområde Media Partners. Baserat på den förväntade nettoomsättningen blir NetCom en av Aspiros största samarbetspartner. - NetCom blir en viktig samarbetspartner till oss. Avtalet är ett resultat av vår satsning att växa organiskt genom nya stora samarbeten, säger Erik Hansen, VD på Aspiro. För ytterligare information vänligen kontakta: Ann Charlotte Svensson, Informationschef, Aspiro, tel: +46-70 991 80 10, e-post: anncharlotte.svensson@aspiro.com

Om oss

Aspiro är ett medieteknikföretag som spelar en framskjuten roll i den pågående omdefinieringen av människors sätt att konsumera musik. Prenumerationstjänsterna WiMP och TIDAL erbjuder konsumenter en komplett musikupplevelse med HiFi-ljudkvalitet och integrerat redaktionellt innehåll, musikmagasin och videos. Dessutom är Aspiro, genom syndikeringsplattformen RADR, en innehållsleverantör till mediabranschen och hjälper sina partners att attrahera och behålla besökare på deras webbplatser. För mer information, besök www.aspiro.com.

Dokument & länkar