Aspiro genomför nyemission om högst 82,5 MSEK till institutionella investerare. Emissionen övertecknades.

Aspiro genomför nyemission om högst 82,5 MSEK till institutionella investerare. Emissionen övertecknades. Aspiros styrelse har fattat beslut om kontant nyemission om högst 82,5 MSEK, villkorad av bolagsstämmans godkännande. Emissionen har placerats hos institutionella investerare via JP Nordiska. Samtidigt planeras ett apportförvärv av ett svenskt applikationsbolag för ca 5,8 miljoner aktier. Ägare till applikationsbolaget har även förbundit sig att delta i nyemissionen med ca 15 MSEK och erbjuds att nominera en styrelserepresentant och en suppleant på nästa bolagsstämma. Förvärvet samt ägarnas deltagande i emissionen kommer att ske under förutsättning att förvärvsavtal undertecknas, vilket förväntas ske senast den 7 december. Ytterligare information kommer att sändas ut i samband med förvärvsavtalets undertecknande. Antalet utestående Aspiro-aktier ökar vid fullt genomförande av emissionerna med totalt 35,8 miljoner aktier. Syftet med den kontanta nyemissionen är att säkra en mer långsiktig finansiering och därigenom öka Aspiros handlingsfrihet i den förväntade konsolideringen bland bolag med inriktning mot mobilt Internet. Emissionskursen har fastställts till 2,75 SEK per aktie, vilket motsvarar 10 dagars volymviktad genomsnittskurs med 11 procents rabatt beräknat per fredag den 23 november. "Det ökade intresset för SMS-baserade mobiltjänster och tillgängligheten av ny teknik som lanseringen av MMS-terminaler och GPRS-nät, gör att vi bedömer att efterfrågan på mobila tjänster tar fart om 8-12 månader. Denna åsikt tycks delas av de flesta branschbedömare. Med finansieringen på plats har vi dessutom ett bra utgångsläge för att delta i den fortsatta konsolideringen på marknaden" säger Aspiros VD Lena Wittbjer. "Vi är mycket nöjda över att kunna presentera en långsiktig finansieringslösning för Aspiro i det rådande klimatet på aktiemarknaden. Aspiro stärker sin institutionella ägarbas vilket vi ser som betydelsefullt. Emissionen ger Aspiro möjlighet att fortsätta på den inslagna vägen att vara en ledande leverantör av applikationer för mobilt Internet i Europa" säger Tomas Ahltén, styrelseordförande. För mer information, vänligen kontakta: Lena Wittbjer, VD, Aspiro AB, tel: 040 630 03 00 Om Aspiro Aspiro erbjuder mobilteleoperatörer, portaler, företag och organisationer ett brett utbud av attraktiva tjänster utformade för att tillfredsställa individens behov av information, underhållning och kommunikation via mobila media. Företagets vision är att på en global marknad skapa det ledande varuhuset för mobila tjänster. Aspiro startades 1998 och är idag en betydande internationell aktör på marknaden för mobila tjänster. Företaget sysselsätter 66 personer och har kontor i Sverige och USA. Aspiros affärskoncept, organisation och verksamhet baseras på mångårig erfarenhet av mobil kommunikation och IT- branschen. För mer information, vänligen besök www.aspiro.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/30/20011130BIT00190/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/30/20011130BIT00190/bit0001.pdf

Om oss

Aspiro är ett medieteknikföretag som spelar en framskjuten roll i den pågående omdefinieringen av människors sätt att konsumera musik. Prenumerationstjänsterna WiMP och TIDAL erbjuder konsumenter en komplett musikupplevelse med HiFi-ljudkvalitet och integrerat redaktionellt innehåll, musikmagasin och videos. Dessutom är Aspiro, genom syndikeringsplattformen RADR, en innehållsleverantör till mediabranschen och hjälper sina partners att attrahera och behålla besökare på deras webbplatser. För mer information, besök www.aspiro.com.

Dokument & länkar