Aspiro i konsultuppdrag angående MMS

Report this content

Aspiro har tecknat ett avtal med en större europeisk mobiloperatör om ett strategiskt konsultuppdrag där Aspiro ska hjälpa operatören att utveckla sitt erbjudande av MMS-baserade tjänster. Uppdraget ligger väl i linje med Aspiros strategi att stärka relationen med befintliga kunder samt att kapitalisera på Aspiros kunskaper om mobila konsumtionsmönster.

Mobiloperatören, som är en av Europas största med fler än 15 miljoner abonnenter, har tidigare köpt MMS-trials av Aspiro. Aspiros nya uppdrag går ut på strategisk konsultation kring operatörens erbjudande av mobila applikationer baserade på MMS-teknik. Aspiro ska utvärdera operatörens MMS-tjänster utifrån målgrupps-, användar- och marknadsperspektiv samt ge förslag på och utforma ett anpassat tjänsteutbud som ligger till grund för operatörens MMS-lansering under 2003. Operatören har tidigare testat fyra av Aspiros MMS-tjänster. "Jag är mycket nöjd över att intensifiera samarbetet med denna mobiloperatör som ingår i en av världens största telekom koncerner," säger Håkan Persson, VD på Aspiro. "Uppdraget visar att Aspiro inte bara uppskattas för de applikationer och den infrastruktur som vi hittills levererat, utan också för våra innovativa och framgångsrika strategier kring design, användarvänlighet samt målgruppsanpassning av mobila tjänster." Uppdraget kommer att utföras under januari och inbringar 30 000 euro. För mer information: Helena Gynnerstedt, Informationschef, Aspiro AB, tel: 040-630 03 18, e-post: helena.gynnerstedt@aspiro.com Henrik Åquist, Key Account Manager, Aspiro AB, tel: 0708-36 8102, e-post: henrik.aquist@aspiro.com