Aspiro ska leverera ringtoner till Telenor

Aspiro blir exklusiv leverantör av ringtoner till Norges största mobiloperatör Telenor. Detta är en av de största kategorierna på Telenors wapportal.

Aspiro kommer att ansvara för utvecklingen och leverera innehåll till ljudkategorin (ringtoner) på Telenors norska wapportal. Motsvarande samarbete gäller även med Telenors danska dotterbolag, mobiloperatören Sonofon. Avdelningen för ljud är en av Telenors största kategorier för mobila innehållstjänster. Aspiro ansvarar även för att vidareutveckla kategorin. Nya mer tekniskt avancerande mobiltelefoner gör det möjligt för Aspiro att erbjuda nya tjänster. Samarbetet med Telenor påbörjas direkt och kategorin ska lanseras i december. Baserat på beräknad omsättning blir Telenor en av Aspiros största samarbetspartner. Aspiro är idag den största leverantören av mobila innehållstjänster till operatörer i Sverige. I och med samarbetena med Telenor och NetCom blir Aspiro också den största leverantören av mobila innehållstjänster till operatörer i Norge. För ytterligare information vänligen kontakta: Ann Charlotte Svensson, Informationschef, Aspiro, tel: +46-70 991 80 10, e-post: anncharlotte.svensson@aspiro.com

Om oss

Aspiro är ett medieteknikföretag som spelar en framskjuten roll i den pågående omdefinieringen av människors sätt att konsumera musik. Prenumerationstjänsterna WiMP och TIDAL erbjuder konsumenter en komplett musikupplevelse med HiFi-ljudkvalitet och integrerat redaktionellt innehåll, musikmagasin och videos. Dessutom är Aspiro, genom syndikeringsplattformen RADR, en innehållsleverantör till mediabranschen och hjälper sina partners att attrahera och behålla besökare på deras webbplatser. För mer information, besök www.aspiro.com.

Dokument & länkar