Aspiro-spel på Vodafone live! i tre europeiska länder

Aspiro har tecknat avtal om att lansera spelet "Lifestylers" på den mobila portalen "Vodafone live!" med tre större operatörer i Europa. Lifestylers finns sedan tidigare hos 13 operatörer i Europa och USA och har visat sig mycket populär bland mobiltelefonanvändare.

De tre operatörerna, som tillsammans når 45,5 miljoner abonnenter, erbjuder Aspiros Lifestyler-spel inom sitt Vodafone live!-koncept sedan oktober i år. I Spanien samarbetar Aspiro med Vodafone sedan tidigare och levererar ringtoner och musikrelaterat innehåll. Avtalet med franska SFR (delvis Vodafone-ägt) är förmedlad av Aspiros återförsäljare Wister. Med den tredje operatören har Aspiro bedrivit samarbete kring Aspiros chat-tjänst sedan 2001. Kontrakten med Vodafone-operatörerna bygger på vinstdelning och löper över ett år. Aspiros Lifestylers, är ett mobilt rollspel där deltagarna väljer att anta olika personligheter som sedan tävlar och interagerar med varandra. Spelet är operatörsoberoende vilket innebär att deltagare i samma spel kan komma från olika delar av världen. Aspiros spel är i grunden utformat som eget varumärke men kan även omprogrammeras och anpassas t.ex som komplement till TV-serier eller andra media events. Idag spelar cirka 125 000 mobilanvändare regelbundet Lifestylers hos de 16 operatörer som hittills lanserat spelet. "Historiskt har vi sett att sociala underhållningstjänster för ungdomar är de mobila tjänster som driver mest trafik i operatörernas nät. Det är därför tillfredsställande att ytterligare tre stora operatörer väljer att lansera Lifestyler," säger Håkan Persson, VD, Aspiro. "Två av dessa är sedan länge några av våra största operatörskunder. Att fördjupa våra relationer med redan befintliga kunder ligger väl i Aspiros strategi". Aspiro levererar idag tjänster till sex Vodafone bolag i Europa. De övriga tre är Vodafone Sverige och Portugal till vilka Aspiro levererar ringtoner samt Proximus i Belgien som erbjuder ett antal av Aspiros WAP-tjänster.

Om oss

Aspiro är ett medieteknikföretag som spelar en framskjuten roll i den pågående omdefinieringen av människors sätt att konsumera musik. Prenumerationstjänsterna WiMP och TIDAL erbjuder konsumenter en komplett musikupplevelse med HiFi-ljudkvalitet och integrerat redaktionellt innehåll, musikmagasin och videos. Dessutom är Aspiro, genom syndikeringsplattformen RADR, en innehållsleverantör till mediabranschen och hjälper sina partners att attrahera och behålla besökare på deras webbplatser. För mer information, besök www.aspiro.com.