Aspiros affärsområde SMS Networks till mBlox

Report this content

Aspiros affärsområde SMS Network till mBlox[REMOVED GRAPHICS] Aspiros fokuseringsprocess fortsätter. Eftersom affärsområdet SMS Network inte utgör bolagets kärnverksamhet, säljs det till svensk- brittiska mBlox. mBlox tar över samtliga Aspiros SMS-kunder snarast och ersätter Aspiro enligt en vinstdelningsmodell som löper under 24 månader. Aspiro kommer därmed att tjäna pengar på SMS affären utan att påverkas av fluktuerande kostnader för densamma. Affärsområdet SMS Network hanterar SMS-trafik via ett dubbelriktat nätverk. SMS-trafik utgör en bulkprodukt där Aspiro köper upp trafiktid i mobila nät och erbjuder sina kunder förmedling av SMS-meddelanden. Kunderna, som ersätter Aspiro per skickat SMS, utgörs till största del av internetportaler och företag som vill skicka SMS-trafik från dator till mobiltelefon. SMS Network omfattar ca 40 kunder. Kostnader för inköp av trafiktid varierar stort över tid och är svåra att prognostisera. Därför har Aspiro, trots hög omsättning räknat i antal skickade SMS-meddelanden, inte lyckats få lönsamhet i verksamheten. Affärsområdet SMS Network omsatte under räkenskapsåret 2001 MSEK 22 med en förlust om MSEK 12 och har under innevarande räkenskapsår tom Q3 2002 omsatt MSEK 21, med en förlust om 7. "Eftersom SMS Network inte ingår i Aspiros kärnverksamhet kommer vi heller inte att satsa resurser på en infrastruktur för total kontroll av denna volatila marknad", säger Håkan Persson, VD på Aspiro, "och då ser jag små möjligheter att affärsområdet någonsin kommer att uppnå någon större lönsamhet". mBlox, som är specialiserad på förmedling av SMS-trafik, tar över Aspiros cirka 40 SMS-kunder mot ett vinstdelningsupplägg. Detta innebär att Aspiro kommer få del av de intäkter som skapas utan att behöva stå risk vad gäller inköp av trafik. Samarbetet kommer att löpa 24 månader. "Nu ser jag fram emot att helt och hållet fokusera Aspiros verksamhet inom vår spetskompe-tens, nämligen utveckling och distribution av mobila tjänster och applikationer", säger Håkan Persson. För mer information, vänligen kontakta: Håkan Persson, VD, Aspiro AB, tel: 0708-36 81 30, e-post: hakan.persson@aspiro.com Oscar Werner, VD, mBlox Northern Europe, tel: 08-456 35 72, e-post: oscar.werner@mblox.com Helena Gynnerstedt, Informationschef, Aspiro AB, tel: 040-630 03 18, e- post: helena.gynnerstedt@aspiro.com Om Aspiro Aspiro erbjuder mobilteleoperatörer, portaler, företag och organisationer ett brett utbud av attraktiva tjänster utformade för att tillfredsställa individens behov av information, underhållning och kommunikation via mobila media. Idag har Aspiro en kundbas på mer än 30 operatörer och portaler i Europa och Nordamerika. Aspiro startades 1998 och är idag en betydande internationell aktör på marknaden för mobila tjänster. Aspiros affärskoncept, organisation och verksamhet baseras på mångårig erfarenhet av mobil kommunikation och IT- branschen. Bolaget är noterat på Stockholmsbörsens O-lista. Se även www.aspiro.com Om mBlox mBlox är en av Europas ledande förmedlare av SMS-trafik åt leverantörer av mobila applikationer och tjänster. mBlox tillhandahåller den kvalitet, prestanda och räckvidd som krävs för att möta behoven hos tjänsteleverantörer inom underhållnings-, marknadsförings- och kommunikationsbranscherna. mBlox grundades 1999 av erfarna ledare från telekombranschen och har kontor i London och Stockholm. mBlox äger och driver en avancerat system för att ta emot SMS från handenheter. Företaget tillhandahåller även s k Premium-Rate SMS- tjänster i flera länder. Se även www.mblox.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/20/20021120BIT00130/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/20/20021120BIT00130/wkr0002.pdf

Dokument & länkar