Aspiros bolagsstämma senareläggs och förändringar i Aspiros styrelse

Aspiro meddelar i separat pressrelease att Aspiro och Mobilehits avser att gå samman genom att Aspiro lägger bud på samtliga aktier i Melody Interactive Solutions AB (publ) (”Mobilehits”). I syfte att uppnå administrativa fördelar synkroniseras sammangåendet med en företrädesemission i Mobilehits. Detta medför att Aspiros bolagsstämma flyttas en vecka framåt, till fredagen den 23 maj 2003 kl 13.00.

Samtidigt aviseras vissa förändringar i Aspiros styrelse. Från och med ordinarie bolagsstämma och till dess affären med Mobilehits är genomförd föreslås Aspiros styrelse vara: Johan Lenander (nuvarande ledamot), Erik Mitteregger (nyval) och VD Håkan Persson (nyval). Tomas Althén och Sven-Åke Bergkvist har avböjt omval. Efter affärens genomförande förutses ytterligare styrelseledamöter väljas. Erik Mitteregger, 43 år, äger cirka 13 procent av aktierna i Aspiro. Han är en av grundarna samt delägare fram till 2002 i Brummer & Partners. Dessförinnan var han analysansvarig och medlem i koncernledningen på Alfred Berg. Mitteregger innehar ytterligare styrelseuppdrag i Swesafe AB. För ytterligare information, vänligen kontakta: Håkan Persson, VD, Aspiro AB, tel: 0708-36 81 30, e-post: hakan.persson@aspiro.com Helena Gynnerstedt, Informationschef, tel: 040-630 03 18, e-post: helena.gynnerstedt@aspiro.com

Om oss

Aspiro är ett medieteknikföretag som spelar en framskjuten roll i den pågående omdefinieringen av människors sätt att konsumera musik. Prenumerationstjänsterna WiMP och TIDAL erbjuder konsumenter en komplett musikupplevelse med HiFi-ljudkvalitet och integrerat redaktionellt innehåll, musikmagasin och videos. Dessutom är Aspiro, genom syndikeringsplattformen RADR, en innehållsleverantör till mediabranschen och hjälper sina partners att attrahera och behålla besökare på deras webbplatser. För mer information, besök www.aspiro.com.