Aspiros finansiella läge

Report this content

Aspiros finansiella läge Som tidigare meddelats har situationen som Aspiro befinner sig i medfört att bolaget bland annat initierat en process för att finna en långsiktig och hållbar finansiering av bolagets verksamhet. Diskussioner har förts med externa parter, men några resultat har i nuläget inte uppnåtts. Telekommarknaden har under en längre tid varit svag med långa säljcykler och en avvaktande inställning bland kunderna. Aspiro har trots detta lyckats upprätthålla en stabil försäljning och har idag en kundbas på 34 operatörer och portaler. Den utdragna svackan på telekommarknaden har dock medfört att försäljningen under de senaste kvartalen utvecklats ännu svagare än vad ledningen tidigare förväntade. Utöver att bolaget under hösten initierat ett kraftfullt omstruktureringsprogram för att anpassa bolaget till rådande konjunktur, har Aspiro även fört diskussioner med externa parter om finansiering. Dessa diskussioner har hittills inte lett till något resultat som skulle innebära att bolaget erhöll en långsiktig och hållbar finansiering. Aspiros finansiella läge får närvarande bedömas som osäkert. Ytterligare information förväntas lämnas på måndag. För mer information, vänligen kontakta: Håkan Persson, VD, Aspiro AB, tel: 0708 36 81 30, e-post: hakan.persson@aspiro.com Helena Gynnerstedt, Informationschef, Aspiro AB, tel: 0709 91 80 18, e- post: helena.gynnerstedt@aspiro.com Om Aspiro Aspiro erbjuder mobilteleoperatörer, portaler, företag och organisationer ett brett utbud av attraktiva tjänster utformade för att tillfredsställa individens behov av information, underhållning och kommunikation via mobila media. Idag har Aspiro en kundbas på mer än 30 operatörer och portaler i Europa och Nordamerika. Aspiro startades 1998 och är idag en betydande internationell aktör på marknaden för mobila tjänster. Aspiros affärskoncept, organisation och verksamhet baseras på mångårig erfarenhet av mobil kommunikation och IT- branschen. Bolaget är noterat på Stockholmsbörsens O-lista. För mer information om bolaget, vänligen besök www.aspiro.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/13/20021113BIT01020/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/13/20021113BIT01020/wkr0002.pdf

Dokument & länkar