Aspiros konsolideringsprojekt genomfört

Report this content

Aspiros konsolideringsprojekt genomfört Aspiro har nu genomfört sin effektivisering vad gäller organisation och kostnader. Resultatet på månadsbasis förbättras därmed från -17 miljoner till -11 miljoner kronor från och med mars 2001. Därefter kommer resultatet successivt att förbättras så att bolaget förväntas nå break even under fjärde kvartalet 2001. Aspiro har genomfört sin planerade konsolidering, som presenterades i samband med årets halvårsrapport, och sysselsätter numera 125 personer. Dessutom har Aspiro stängt sina kontor i Oslo, Göteborg samt Boston. "Aspiro lägger därmed sin konsolideringsfas bakom sig. Istället lägger vi fokus vid bolagets huvudaffär: att producera, sälja och leverera tjänster till mobilt Internet," säger Lena Wittbjer, VD för Aspiro. "Den nya slimmade organisationen är väl anpassad för detta arbete". Under nästa år planerar Aspiro att nå en försäljning i storleksordningen 500 miljoner kronor, lansera 200 nya produktidéer, varav 100 i form av kompletta produktkoncept, samt genomföra 190 leveranser av sina produkter. I slutet av 2001 beräknas Aspiro ha totalt 60 kunder. Därigenom förväntar sig Aspiro kunna ta fem procent av världsmarknaden inom området mobila Internettjänster vid utgången av 2003 vilket innebär en omsättning i storleksordningen en miljard kronor. Beräkningen bygger på antaganden från Ericsson, Merrill Lynch med flera om att det finns 500 miljoner mobilt Internetanvändare 2003. Aspiro beräknar att om varje användare köper i snitt två tjänster så uppgår värdet på världsmarknaden för mobilt Internet till 25 miljarder USdollar. Aspiros antaganden bygger på att endast 10 procent av dessa intäkter tillfaller tjänsteleverantörer som Aspiro. Dessutom innebär Aspiros nya slimmade organisation samt planerade genomförda leveranser att resultatet på månadsbasis i bolaget kommer att förbättras från dagens cirka -17 miljoner exklusive omstruktureringskostnader till -11 miljoner kronor vid utgången av mars 2001. Därefter kommer resultatet successivt att förbättras så att bolaget förväntas nå break even på månadsbasis under fjärde kvartalet 2001. Aspiros totala kapitalbehov uppgår till 130 miljoner kronor till utgången av fjärde kvartalet 2001. Eftersom Aspiro i september i år fick ett kapitaltillskott på 187 miljoner kronor är därmed bolagets kapitalbehov säkrat. För mer information, vänligen kontakta: Lena Wittbjer, VD, Aspiro AB, tel: 040 630 03 00 Om Aspiro Aspiro tillhandahåller mobila Internettjänster som möjliggör ett flexibelt och rörligt liv, med hjälp av de mest innovativa teknikerna. Aspiro erbjuder operatörer, innehållsleverantörer och mobila organisationer ett brett utbud av lösningar, allt från färdiga portaltjänster till branschspecifika lösningar. Aspiro startades 1998 och är idag en betydande aktör på den globala marknaden för mobilt Internet. Företaget sysselsätter 125 personer och har kontor i Sverige, Luxemburg och USA. Aspiros affärskoncept, organisation och verksamhet baseras på mångårig erfarenhet av mobil kommunikation och IT-branschen. För mer information, vänligen besök www.aspiro.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/23/20001023BIT00660/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/23/20001023BIT00660/bit0002.pdf

Dokument & länkar