Aspiros nyemission fulltecknad

Den tidigare offentliggjorda nyemissionen med företrädesrätt för Aspiros aktieägare har avslutats. Emissionen fulltecknades och bolaget tillförs 29,8 MSEK före emissionskostnader.

Aspiro har under oktober genomfört en nyemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare. Emissionen övertecknades med 70%. Emissionen tillför Aspiro 29,8 MSEK före emissionskostnader. Antalet aktier i Aspiro kommer efter företrädesemissionen att uppgå till 26 503 312.

Om oss

Aspiro är ett medieteknikföretag som spelar en framskjuten roll i den pågående omdefinieringen av människors sätt att konsumera musik. Prenumerationstjänsterna WiMP och TIDAL erbjuder konsumenter en komplett musikupplevelse med HiFi-ljudkvalitet och integrerat redaktionellt innehåll, musikmagasin och videos. Dessutom är Aspiro, genom syndikeringsplattformen RADR, en innehållsleverantör till mediabranschen och hjälper sina partners att attrahera och behålla besökare på deras webbplatser. För mer information, besök www.aspiro.com.