Aspiros nyemission fulltecknad

Report this content

Aspiro har genomfört en nyemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare vilken fulltecknats. Deltagare i garantikonsortiet har, som en följd av emissionens fulltecknande, beslutat att utnyttja möjligheten att via en riktad emission teckna 70 miljoner aktier . Bolaget kommer sålunda att tillföras 29,4 MSEK via företrädesemissionen och ytterligare 3,5 MSEK via den riktade emissionen.

“Det är glädjande att Aspiros ägare visar oss ett så stort förtroende, trots det tuffa marknadsklimatet och det utsatta läget för bolaget,” säger Håkan Persson, VD på Aspiro. ”Aspiro kan inte styra över yttre omständigheter såsom konjunkturens eller telekombranschens utveckling. Men vi har nu vidtagit åtgärder för att anpassa oss till rådande förhållanden. Aspiro har idag en klar inriktning för verksamheten, en stark kundbas och applikationsportfölj, ett starkt varumärke samt hög kvalitet och god leveransförmåga. Jag och mina kollegor ser fram emot att, i kraft av en starkare kapitalbas, ta Aspiro mot ljusare tider och kapitalisera på den marknadstillväxt vi ser framför oss.” Antalet aktier i Aspiro kommer efter företrädesemissionen och den riktade emissionen att vara 755 998 677. För mer information: Håkan Persson, VD, Aspiro AB, tel: 0708-36 81 30, e-post: hakan.persson@aspiro.com Helena Gynnerstedt, Informationschef, Aspiro AB, tel: 040-630 03 18, e-post: helena.gynnerstedt@aspiro.com