Aspiros orderingång under 2000 utgjordes till 47 % (78 % inklusive SMS-kontrakt) av långtidskontrakt

Aspiros orderingång under 2000 utgjordes till 47 % (78 % inklusive SMS- kontrakt) av långtidskontrakt Ett förtydligande till bokslutskommunikén: Aspiros orderingång under 2000 utgjordes till 47 % (78 % inklusive SMS-kontrakt) av försäljningsavtal som kommer att ge bolaget intäkter över 24 månader eller längre. Aspiros försäljning under 2000, mätt som orderingång, uppgick till 90,6 miljoner kronor. 47 % av denna försäljning utgjordes av så kallade långtidskontrakt. Detta betyder att ungefär halva Aspiros orderingång under 2000 har ett intäktsflöde på 24 månader eller längre. Adderar man därutöver till de SMS-kontrakt som har en kontraktstid på 24 månader eller mer blir motsvarande värde 78 %. I Aspiros bokslutskommuniké som presenterades idag framgår att orderingången under 2000 utgjordes till 45 % av SMS, 32 % av system och 23 % av nyckelfärdiga lösningar. Som Aspiro tidigare har kommunicerat så ger Aspiros systemlösningar och sms i allmänhet intäkter inom det närmaste året medan de nyckelfärdiga lösningarna normalt faktureras över en längre tidsperiod på minst 24 månader. Under 2000 utgjordes dock merparten av Aspiros systemförsäljningar av långtidskontrakt. Det innebär att största delen av Aspiros systemförsäljning kommer att faktureras över en 24 månadersperiod eller längre. För mer information, vänligen kontakta: Lena Wittbjer, VD, Aspiro AB, tel: 040 630 03 00 Om Aspiro Aspiro tillhandahåller mobila Internettjänster, som möjliggör ett flexibelt och rörligt liv, med hjälp av de mest innovativa teknikerna. Aspiro erbjuder operatörer, innehållsleverantörer och mobila organisationer ett brett utbud av lösningar, allt från färdiga portaltjänster till branschspecifika lösningar. Aspiro startades 1998 och är idag en betydande aktör på den globala marknaden för mobilt Internet. Företaget sysselsätter 125 personer och har kontor i Sverige, Luxemburg och USA. Aspiros affärskoncept, organisation och verksamhet baseras på mångårig erfarenhet av mobil kommunikation och IT-branschen. För mer information, vänligen besök www.aspiro.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/14/20010214BIT01170/bit0002.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/14/20010214BIT01170/bit0002.pdf

Om oss

Aspiro är ett medieteknikföretag som spelar en framskjuten roll i den pågående omdefinieringen av människors sätt att konsumera musik. Prenumerationstjänsterna WiMP och TIDAL erbjuder konsumenter en komplett musikupplevelse med HiFi-ljudkvalitet och integrerat redaktionellt innehåll, musikmagasin och videos. Dessutom är Aspiro, genom syndikeringsplattformen RADR, en innehållsleverantör till mediabranschen och hjälper sina partners att attrahera och behålla besökare på deras webbplatser. För mer information, besök www.aspiro.com.

Dokument & länkar