Anna Bernsten ASSA ABLOY - årets projektledare

Report this content

- Anna Bernstens ledarskap och outtröttliga engagemang har varit avgörande för projektets framgångar. Bedömningen baseras på hennes arbete med att forma, leda, kommunicera och driva projektet, att stärka känslan inåt i organisationen, samt för lanseringen av ASSA ABLOY's image och koncernens varumärke mot omvärlden, säger Torbjörn Wenell, sekreterare i Svenska ProjektAkademien.
 
- Vi har fördubblat vår verksamhet antal bolag och anställda de senaste åren. Vi deltog för att samla alla inom koncernen kring mål och strategi. Tävlingsbanan sammanföll med våra viktigaste marknader och drev på integrationsprocessen med strategi- och kundmöten vid varje stopp. Resultatet överstiger alla våra förväntningar och koncernen står nu väl samlad inför framtiden. Anna Bernstens ledarskap genom hela satsningen har varit imponerande och avgörande för vår framgång, säger Carl-Henric Svanberg, VD och koncernchef i ASSA ABLOY
 
- Det är fascinerande att se den kraft och inspiration som kan skapas över internationella och kulturella gränser med hjälp av ett sådant här projekt, Anna Bernsten, Vice President Corporate Communications ASSA ABLOY. Speciellt glädjande har det varit att vi lyckades nå ut så brett i vår organisation med att sprida stolthet och kunskap.
 
Resultatet från den globala chefs- och medarbetarundersökning som konsultföretaget OPTICOM genomfört visar att 14 250 medarbetare under året har ökat sina kunskaper om ASSA ABLOYs värderingar, sätt att arbeta och ledningsfilososfi. 18 250 medarbetare känner sig mycket stolta över att arbeta i ASSA ABLOY-koncernen. Totalt omfattar undersökningen 70 bolag i koncernen.
 
Dessutom värderas ASSA ABLOYs varumärkesexponering under Volvo Ocean Race till drygt 60 miljoner USD. ASSA ABLOY var det syndikat som fick störst varumärkesexponering i tv med 122 timmar till ett värde av drygt 54 miljoner USD och över 6000 artiklar som värderas till närmare tre miljoner USD. Siffrorna kommer från Sports Marketing Survey (SMS), ett globalt oberoende mediebevakningsföretag som har mätt exponeringen av Volvo och ASSA ABLOY Racing Team. Utöver detta har ASSA ABLOY fått ytterligare 3000 artiklar i Spanien, Holland, Italien, Norge och Finland som inte omfattas av SMS mediebevakning. 
 
- Volvo Ocean Race är ett av världens största massmediala sporthändelser och har följts av över en miljard radiolyssnare. Tävlingens webbplats där ASSA ABLOY Racing Team fick betydande exponering attraherade 3 miljoner unika besökare under tävlingsperioden. Allt detta sammanräknat ger oss en varumärkesexponering som motsvarar över 60 miljoner USD, vilket är fantastiskt, säger Anna Bernsten.
 
Resultaten i korthet:
87 procent av cheferna känner sig mer stolta över att tillhöra koncernen på grund av satsningen och 18 250 av de anställda (73 procent) är stolta över att arbeta i koncernen. Dessutom anser en klar majoritet (87 procent) av cheferna att Volvo Ocean Race hjälpt till att sprida kunskap till kunderna om ASSA ABLOY och 62 procent anser att de kunnat använda satsningen till att öka kunskapen om det lokala bolaget bland kunderna.
 
14 250 av de anställda (57 procent) har ökat sin kunskap om ASSA ABLOYs värderingar, sätt att arbeta och ledningsfilosofi under ett år, från försommaren 2001 till sommaren 2002. Den positiva attityden till koncernen har ökat, mer än 17 250 anställda (69 procent) är positiva till ASSA ABLOY. Värt att notera är att endast två procent är negativt inställda. Kommunikationen av satsningen har varit mycket bra enligt cheferna, 97 procent ansåg att de fick tillräckligt med information om Volvo Ocean Race och ASSA ABLOYs deltagande under tävlingens gång.
Fakta om undersökningen:
Totalt omfattar undersökningarna 70 bolag inom ASSA ABLOY koncernen där 4 312 anställda varav 604 chefer har deltagit. Koncernen hade vid starten av Volvo Ocean Race cirka 25 000 *1) anställda och har idag cirka 30 000. Detta på grund av ett antal företagsförvärv som genomförts under satsningen. Undersökningarna är genomförda på 14 lokala språk för att uppnå en hög svarsfrekvens och undvika eventuella feltolkningar. Svarsfrekvensen är totalt 80 procent. Undersökningsprocessen har pågått i ett år och en nollmätning genomfördes innan tävlingens start.
Förklaring:
*1) De totalsiffror som anges är baserade på 25 000 medarbetare vilket var det totala antalet anställda inom ASSA ABLOY koncernen vid undersökningsprocessens start.
                       
 
Ytterligare information lämnas av
 
Carl-Henric Svanberg, VD och koncernchef ASSA ABLOY
 tel: 08-506 485 52 eller 070-510 05 51
 
Anna Bernsten, Vice President Corporate Communications, ASSA ABLOY
 tel: 08-506 485 41 eller 070-559 85 41, e-mail: anna.bernsten@assaabloy.com
 
Torbjörn Wenell, Svenska ProjektAkademien Tel: 08-54 54 65 00 alt 070-55 11 001,
 
 
ASSA ABLOY AB (publ)
Box 70340, 107 23 Stockholm
Tel: 08-506 485 00, Fax: 08-506 485 85
Besöksadress: Klarabergsviadukten 90
 
www.assaabloy.com
 
               
 
 
ASSA ABLOY-gruppen är världsledande tillverkare och leverantör av lås och tillhörande produkter,
avsedda för säkerhet, utrymning och bekvämlighet. Gruppen har omkring 30 000 anställda
och en årsomsättning på cirka 3 miljarder euro.

Prenumerera

Dokument & länkar