ASSA ABLOY förvärvar Black & Deckers europeiska låsverksamhet

ASSA ABLOY har tecknat ett avtal med Black & Decker om att förvärva bolagets europeiska låsverksamhet (European Security Hardware Business). Förvärvet kommer att stärka ASSA ABLOYs position i regionen. Förvärvspriset uppgår på skuldfri basis till 108 MUSD (98 MEUR). Följande den rekonstruktion av företaget som nu pågår, kommer den förvärvade verksamheten att ha en EBIT marginal på 10%.
 
Black & Deckers European Security Hardware Business har cirka 1 000 anställda och innefattar tre huvudbolag i Tyskland, Holland och Italien. 
 
-         Nemef i Apeldoorn, Holland tillverkar och säljer ett komplett utbud av lås och cylindrar.
-         DOM i Bruhl, Tyskland tillverkar cylindrar. Bolaget har dotterbolag i Frankrike och Schweiz samt filialer i Nederländerna och i Tyskland.
-         Corbin i Bologna, Italien tillverkar cylindrar och säljer lås och hänglås.
 
Nemef och DOM, grundades i början av 1900-talet och båda bolagen har en stor installerad bas av huvudnyckelsystem. Corbin grundades i början av 1960-talet, som en del av Corbin Russwin i USA, ett bolag som förvärvades av ASSA ABLOY år 2000.  
 
Förvärvet av Black& Deckers europeiska låsverksamhet, som förutsätter nödvändiga myndighetstillstånd, kommer att vara neutralt under 2003 och bidra till vinst per aktie från 2004.
           
 
Ytterligare information lämnas av
Bo Dankis, VD och koncernchef (per den 26 mars), tel: 08-506 485 42 eller 070-394 85 42
Göran Jansson, Ekonomi- och finansdirektör, tel: 08-506 485 72 eller 070-698 85 72
 
ASSA ABLOY AB (publ)
Box 70340, 107 23 Stockholm
Tel: 08-506 485 00, Fax: 08-506 485 85
 
www.assaabloy.com
               
 
ASSA ABLOY-gruppen är världsledande tillverkare och leverantör av lås och tillhörande produkter,
avsedda för säkerhet, utrymning och bekvämlighet. Gruppen har omkring 30 000 anställda
        och en årsomsättning på cirka 3 miljarder euro.

Om oss

ASSA ABLOY är världsledande inom lås- och dörrlösningar och erbjuder mekaniska och elektromekaniska lås, digitala dörrlås, säkerhetsdörrar, entréautomatik, hotellsäkerhet och lösningar för säker identifiering, främst inom identitets- och passerkontroll, samt en rad andra relaterade produkteroch tjänster. Sedan ASSA ABLOY bildades 1994 har koncernen utvecklats från ett regionalt bolag till en internationell koncern med cirka 47 500 anställda, verksamhet i mer än 70 länder och en en omsättning på 76 miljarder SEK.

Prenumerera

Dokument & länkar