ASSA ABLOY förvärvar tyska ACGs verksamhet för Identifieringsteknologi samt majoritetsposten i OMNIKEY AG

ACGs verksamhet för identifieringsteknologi innefattar all service i värdekedjan, från anskaffning till försäljning mot slutkund inom marknaden för smarta kort och RFID. Verksamheten har varit en del av ACG-koncernen sedan den grundades för 13 år sedan. ACG är baserat i Wiesbaden, Tyskland med distributionsbolag och försäljningsaktiviteter i Europa, Mellanöstern, Asien, Australien, Nord- och Sydamerika. ACGs verksamhet för mobilkommunikation ingår inte i transaktionen.
 
Förvärvet ger ASSA ABLOY:
 
 • Betydande djup och styrka i hela värdekedjan av radiofrekvensiell identifiering via och smarta kort, samt tillgång till viktig teknologi och leverantörsavtal.
 •  
 • Överlägset distributionsnätverk som täcker Östeuropa, Kina och Australien samt förser ASSA ABLOY med värdefulla resurser i Tyskland, Österrike och andra delar inom EU.
 •  
 • Inträde på den växande markanden för datasäkerhet via OMNIKEY. Bolaget representerar en naturlig förlängning av ASSA ABLOYs styrka inom läsarteknologi genom att addera IT-applikationer. Bolaget har viktiga relationer med globala IT-partners som Hewlett Packard och Microsoft.
 •  
  Den förvärvade verksamheten förväntas ha en omsättning på 67 MEUR för 2003 och kommer att
  påverka vinst per aktie positivt från år 2004. Transaktionen kommer att avslutas inom de närmaste veckorna. 

  Ytterligare information lämnas av <br> <br> Göran Jansson, VVD, Ekonomi- och finansdirektör, tel: 08-506 485 72 <br> <br> ASSA ABLOY AB (publ) <br> Box 70340, SE 107 23 Stockholm <br> Tel: +46 8 506 485 00, Fax: + 46 8 506 485 85 <br> Besöksadress: Klarabergsviadukten 90 <br> <br> www.assaabloy.com <br> <br> <br> ASSA ABLOY-gruppen är världsledande tillverkare och leverantör av lås och tillhörande produkter, avsedda för säkerhet, utrymning och bekvämlighet. Gruppen har omkring 30 000 anställda och en årsomsättning på cirka 3 miljarder euro.

  Om oss

  ASSA ABLOY är världsledande inom lås- och dörrlösningar och erbjuder mekaniska och elektromekaniska lås, digitala dörrlås, säkerhetsdörrar, entréautomatik, hotellsäkerhet och lösningar för säker identifiering, främst inom identitets- och passerkontroll, samt en rad andra relaterade produkteroch tjänster. Sedan ASSA ABLOY bildades 1994 har koncernen utvecklats från ett regionalt bolag till en internationell koncern med cirka 47 500 anställda, verksamhet i mer än 70 länder och en en omsättning på 76 miljarder SEK.