ASSA ABLOY omorganiserar för ökad flexibilitet och lönsamhet

- Det här är ett naturligt steg nu när vi flyttar huvudfokus från förvärv till organisk tillväxt och förbättrad lönsamhet, säger VD Bo Dankis.
 
Sedan koncernen bildades 1994 har ASSA ABLOYs utveckling grundats på en strategi i tre steg:
 
1)      Bygga en global bas med ledande positioner i alla världsdelar
2)      Utnyttja synergieffekter i kraft av storleken och den globala närvaron
3)      Fokus på kundnytta
 
Koncernen har i huvudsak genom förvärv vuxit från ett regionalt företag med en försäljning på 3 miljarder SEK, till en global koncern med 30 000 anställda och en försäljning på 25 miljarder SEK.
 
- Det finns en del kompletterande förvärv att göra, konstaterar Bo Dankis. Men i huvudsak är vi klara med första fasen i vår strategi. Vi har en stark global närvaro, vi är världens ledande låsföretag.
 
- Nu går vi vidare och fokuserar på synergieffekter och ökad kundnytta. Vi måste också bli en mer snabbfotad organisation, eftersom konkurrensen skärps, inte minst från lågprisländerna.
 
De nya regionerna är:
 
-         Americas
Executive Vice President Clas Thelin, idag ansvarig för ASSA ABLOY Nordamerika.
 
-         EMEA (Europa, Mellanöstern och Afrika) 
Executive Vice President Hans Johansson, idag ansvarig för ASSA ABLOY i Skandinavien.
 
-         Asia Pacific
Executive Vice President Geoff Norcott, idag ansvarig för ASSA ABLOY England och ASSA ABLOY Södra stillahavsregionen.
 
-         Global Technologies (dörrautomatik, identifiering och lösningar för den internationella hotellindustrin)
Executive Vice President Göran Jansson, idag ekonomi- och finansdirektör, en position han behåller.
 
Den nya ledningsgruppen består av VD Bo Dankis, Clas Thelin, Hans Johansson, Geoff Norcott, Göran Jansson och Åke Sund, som ansvarar för Marknads- och affärsutveckling.
 
 
Ytterligare information lämnas av
Bo Dankis, VD och koncernchef, tel: 08-506 485 42
Göran Jansson, VVD, Ekonomi- och finansdirektör, tel: 08-506 485 72 
Martin Hamner, Ekonomi och IR-ansvarig, tel 08-506 485 79
 
ASSA ABLOY AB (publ)
Box 70340, SE 107 23 Stockholm
Tel: +46 8 506 485 00, Fax: + 46 8 506 485 85
Besöksadress: Klarabergsviadukten 90
 
www.assaabloy.com
               
 
ASSA ABLOY-gruppen är världsledande tillverkare och leverantör av lås och tillhörande produkter,
avsedda för säkerhet, utrymning och bekvämlighet. Gruppen har omkring 30 000 anställda
och en årsomsättning på cirka 3 miljarder euro.

Om oss

ASSA ABLOY är världsledande inom lås- och dörrlösningar och erbjuder mekaniska och elektromekaniska lås, digitala dörrlås, säkerhetsdörrar, entréautomatik, hotellsäkerhet och lösningar för säker identifiering, främst inom identitets- och passerkontroll, samt en rad andra relaterade produkteroch tjänster. Sedan ASSA ABLOY bildades 1994 har koncernen utvecklats från ett regionalt bolag till en internationell koncern med cirka 47 500 anställda, verksamhet i mer än 70 länder och en en omsättning på 76 miljarder SEK.

Prenumerera

Dokument & länkar