ASSA ABLOY säljer Folger Adam Security

Den avyttrade verksamheten har en årlig omsättning om 100 MSEK och transaktionen har en positiv effekt på ASSA ABLOYs rörelsemarginal. Försäljningen av Folger Adam Security Detention är en del i ASSA ABLOYs "Leverage and Growth-program" med syfte att utveckla koncernens styrka och skapa en bas för långsiktig och  lönsam tillväxt.
 
Folger Adam Security var en del i förvärvet av Intruder Security Group från Williams Plc i augusti 2000.
 
Ytterligare information lämnas av
Göran Jansson, vice koncernchef, Ekonomi- och finansdirektör, tel: 08-506 485 72 
 
ASSA ABLOY AB (publ)
Box 70340, 107 23 Stockholm
Tel: 08-506 485 00, Fax: 08-506 485 85
Besöksadress: Klarabergsviadukten 90
 
www.assaabloy.com
 

ASSA ABLOY är världsledande tillverkare och leverantör av lås och tillhörande produkter, <br> avsedda för säkerhet, trygghet och användarvänlighet. Koncernen har omkring 30 000 anställda <br> och en årsomsättning på cirka 3 miljarder euro.

Om oss

ASSA ABLOY är världsledande inom lås- och dörrlösningar och erbjuder mekaniska och elektromekaniska lås, digitala dörrlås, säkerhetsdörrar, entréautomatik, hotellsäkerhet och lösningar för säker identifiering, främst inom identitets- och passerkontroll, samt en rad andra relaterade produkteroch tjänster. Sedan ASSA ABLOY bildades 1994 har koncernen utvecklats från ett regionalt bolag till en internationell koncern med cirka 47 500 anställda, verksamhet i mer än 70 länder och en en omsättning på 76 miljarder SEK.

Prenumerera

Dokument & länkar