ASSA ABLOY stärker sin marknadsposition i Tjeckien och Slovakien

 
Förvärvet av RIS stärker ASSA ABLOYs ställning i båda länderna, framför allt inom området elektromekanik. Vidare utgör RIS ett bra komplement till det marknadsledande låsföretaget FAB. RIS omsättning uppgår till 58 MCZK (14 MSEK).
                                                                                                                 
 
                       
 
Ytterligare information lämnas av
Carl-Henric Svanberg, VD och koncernchef, tel: 070-510 05 51
Göran Jansson, Ekonomi- och finansdirektör, tel: 070-698 85 72
 
 
ASSA ABLOY AB (publ)
Box 70340, 107 23 Stockholm
Tel: 08-506 485 00, Fax: 08-506 485 85
Besöksadress: Klarabergsviadukten 90
 
 
www.assaabloy.com
 
               
 
 
ASSA ABLOY-gruppen är världsledande tillverkare och leverantör av lås och
tillhörande produkter, avsedda för säkerhet, utrymning och bekvämlighet.

Om oss

ASSA ABLOY är världsledande inom lås- och dörrlösningar och erbjuder mekaniska och elektromekaniska lås, digitala dörrlås, säkerhetsdörrar, entréautomatik, hotellsäkerhet och lösningar för säker identifiering, främst inom identitets- och passerkontroll, samt en rad andra relaterade produkteroch tjänster. Sedan ASSA ABLOY bildades 1994 har koncernen utvecklats från ett regionalt bolag till en internationell koncern med cirka 47 500 anställda, verksamhet i mer än 70 länder och en en omsättning på 76 miljarder SEK.

Prenumerera

Dokument & länkar