ASSA ABLOYs förvärv av Nemef och Corbin från Black & Decker är godkänt och kommer att genomföras

Förvärvet stärker koncernens position i Holland och Italien och inkluderar välkända varumärken som Nemef och Corbin.
 
Nemef i Apeldoorn, Holland tillverkar och säljer ett komplett utbud av lås och cylindrar. Nemef grundades i början av 1900-talet och är en av Europas ledande tillverkare av låshus. Corbin i Bologna, Italien tillverkar cylindrar och säljer lås och hänglås. Corbin grundades i början av 1960-talet, som en del av Corbin Russwin i USA, ett bolag som förvärvades av ASSA ABLOY år 2000.  
 
Förvärvspriset uppgår till 66 MEUR. Den goodwill som uppkommer i samband med förvärvet uppgår till cirka 40 MEUR. Förvärvet kommer att bidra till vinst per aktie från 2004.
 
ASSA ABLOY och Black & Decker har beslutat att dra tillbaka anmälan om förvärvet av DOM till den tyska konkurrensmyndigheten. Fortsatta diskussioner pågår mellan ASSA ABLOY och Black & Decker för att hitta en bra lösning för alla parter.

Ytterligare information lämnas av <br> <br> Bo Dankis, VD och koncernchef, tel: 08-506 485 42 <br> Göran Jansson, Ekonomi- och finansdirektör, tel: 08-506 485 72 <br> <br> ASSA ABLOY AB (publ) <br> Box 70340, 107 23 Stockholm <br> Tel: 08-506 485 00, Fax: 08-506 485 85 <br> <br> www.assaabloy.com <br> <br> <br> ASSA ABLOY-gruppen är världsledande tillverkare och leverantör av lås och tillhörande produkter, avsedda för säkerhet, utrymning och bekvämlighet. Gruppen har omkring 30 000 anställda och en årsomsättning på cirka 3 miljarder euro.

Om oss

ASSA ABLOY är världsledande inom lås- och dörrlösningar och erbjuder mekaniska och elektromekaniska lås, digitala dörrlås, säkerhetsdörrar, entréautomatik, hotellsäkerhet och lösningar för säker identifiering, främst inom identitets- och passerkontroll, samt en rad andra relaterade produkteroch tjänster. Sedan ASSA ABLOY bildades 1994 har koncernen utvecklats från ett regionalt bolag till en internationell koncern med cirka 47 500 anställda, verksamhet i mer än 70 länder och en en omsättning på 76 miljarder SEK.