Kompletterande medlemmar utnämnda till ASSA ABLOYs Nomineringskommitté

På ordinarie bolagsstämma 27 april 2004 valdes Georg Ehrnrooth, Melker Schörling och Gustaf Douglas till ledamöter av nomineringskommittén. Nämnda ledamöter fick i uppdrag att utse två representanter för de större institutionella aktieägarna att ingå i nomineringskommittén. I november utsågs Marianne Nilsson, Robur och Staffan Grefbäck, Alecta till medlemmar i nomineringskommittén inför bolagsstämman 2005.
                     
 
Ytterligare information lämnas av:
Mariann Eriksson, Manager Corporate Communications, tel: 08-506 485 54
ASSA ABLOY AB (publ)
Box 70340, 107 23 Stockholm
Tel: 08-506 485 00, Fax: 08-506 485 85
Besöksadress: Klarabergsviadukten 90
 
www.assaabloy.com
                            
 
 

ASSA ABLOY är världsledande tillverkare och leverantör av lås och tillhörande produkter, <br> avsedda för säkerhet, trygghet och användarvänlighet. Koncernen har omkring 30 000 anställda och en årsomsättning på cirka 3 miljarder euro.

Om oss

ASSA ABLOY är världsledande inom lås- och dörrlösningar och erbjuder mekaniska och elektromekaniska lås, digitala dörrlås, säkerhetsdörrar, entréautomatik, hotellsäkerhet och lösningar för säker identifiering, främst inom identitets- och passerkontroll, samt en rad andra relaterade produkteroch tjänster. Sedan ASSA ABLOY bildades 1994 har koncernen utvecklats från ett regionalt bolag till en internationell koncern med cirka 47 500 anställda, verksamhet i mer än 70 länder och en en omsättning på 76 miljarder SEK.

Prenumerera

Dokument & länkar