Nytt förslag avseende styrelsen i ASSA ABLOY - Patricia O´Driscoll föreslås som ny ledamot

Antalet styrelseledamöter skall vara nio stycken. Inga suppleanter skall utses.
 
Omval av styrelseledamöterna Gustaf Douglas, Georg Ehrnrooth, Per-Olof Eriksson, Sven-Christer Nilsson, Melker Schörling och Carl-Henric Svanberg. Nyval av styrelseledamöterna Bo Dankis, Patricia O´Driscoll och Lotta Lundén.
 
Arvode till styrelsen skall utgå med 3 600 000 kronor att fördelas mellan ledamöterna efter styrelsens beslut.
 
Patricia O'Driscoll är Vice President European Retail Sales, Shell Europe sedan 1999 och har arbetat inom Shell-koncernen sedan 1997. Hon är styrelseordförande i Shell Norge och direktör för Shell UK pensionsstiftelse. Patricia O'Driscoll har även varit VD för Shell Retail International, ansvarig för global strategiutveckling, samt Vice President för Retail Marketing, Shell Europe.
 
Under perioden 1994 till 1997 arbetade Patricia O'Driscoll som Business Unit Director, Alcoholic Drinks & Tobacco på Safeway Stores. Hon har en lång karriär inom detaljhandelsbranschen med olika befattning på företag som Marks & Spencer och Tesco Stores. Patricia O'Driscoll har även drivit sin egen verksamhet, Pacific Connection Ltd i Singapore mellan 1990 och 1993.
 
Patricia O'Driscoll har en examen i sociologi från Exeter University, England och är aktiv medlem i Royal Society of Arts.
 
Ovanstående aktieägares motivering är att man vill förstärka ASSA ABLOYs styrelses kompetens med kunskap och erfarenhet från detaljhandel såsom logistik, marknadsföring och försäljning av konsumentprodukter.
 
Information avseende de till nyval föreslagna ledamöterna finns på ASSA ABLOYs hemsida, www.assaabloy.com.
                       
 
Ytterligare information lämnas av
 
ASSA ABLOY AB (publ)
Box 70340, 107 23 Stockholm
Tel: 08-506 485 00, Fax: 08-506 485 85
www.assaabloy.com
               
 
ASSA ABLOY-gruppen är världsledande tillverkare och leverantör av lås och tillhörande produkter,
avsedda för säkerhet, utrymning och bekvämlighet. Gruppen har omkring 30 000 anställda
och en årsomsättning på cirka 3 miljarder euro.

Om oss

ASSA ABLOY är världsledande inom lås- och dörrlösningar och erbjuder mekaniska och elektromekaniska lås, digitala dörrlås, säkerhetsdörrar, entréautomatik, hotellsäkerhet och lösningar för säker identifiering, främst inom identitets- och passerkontroll, samt en rad andra relaterade produkteroch tjänster. Sedan ASSA ABLOY bildades 1994 har koncernen utvecklats från ett regionalt bolag till en internationell koncern med cirka 47 500 anställda, verksamhet i mer än 70 länder och en en omsättning på 76 miljarder SEK.

Prenumerera

Dokument & länkar