Nyutnämningar i ASSA ABLOYs koncernledning

Göran Jansson blir ställföreträdande koncernchef i ASSA ABLOY
Göran Jansson tillträder en ny position som ställföreträdande koncernchef i ASSA ABLOY från den 1 januari 2004. Göran Jansson har varit anställd som Ekonomi- och finansdirektör i ASSA ABLOY sedan 1997 och har medverkat till att utveckla ASSA ABLOYs strategi. Efter att framgångsrikt lanserat koncernens nya segment Global Technologies under 2003, kommer Göran Jansson nu att lägga ytterligare kraft på koncernens gemensamma frågor, inklusive samordningen av den gemensamma teknikutveckling som löper under programmet för att utveckla koncernens styrka och skapa varaktig tillväxt. Göran Jansson kommer att behålla positionen som Ekonomi- och finansdirektör.
 
Thanasis Molokotos tar över som ansvarig för ASSA ABLOY Americas
Thanasis Molokotos tar över som ansvarig för ASSA ABLOY Americas från den 1 januari 2004. Han efterträder Clas Thelin som efter tio år i ASSA ABLOY går tillbaka till Securitas AB och en nyskapad tjänst som VD för Securitas Cash Handling Service division samt VD och koncernchef för Loomis Fargo & Co (den amerikanska delen av Securitas Cash Handling Services).
 
Thanasis Molokotos har varit anställd i ASSA ABLOY sedan 1996 och är idag ansvarig för Architectural Hardware Group, som representerar 40% av ASSA ABLOY Americas. Architectural Hardware Group har haft en stark utveckling under Thanasis Molokotos ledning och många av bolagen inom gruppen räknas bland de främsta inom koncernen.
 
"Med sin långa och framstående bakgrund inom ASSA ABLOY, är Thanasis Molokotos en självklar ledare för Americas, säger Bo Dankis, VD och koncernchef för ASSA ABLOY. "Jag vill samtidigt tacka Clas Thelin för att framgångsrikt ha byggt upp den nordamerikanska organisationen och önska honom lycka till i sin nya roll."  
 
Joe Grillo tar över ansvaret för ASSA ABLOY Global Technologies från Göran Jansson
Joe Grillo tar över ansvaret för Global Technologies från Göran Jansson från den 1 januari 2004. Joe Grillo har varit anställd i ASSA ABLOY sedan 2001 och är idag VD för ASSA ABLOY Identification Technology Group (ITG), världsledare inom beröringsfria kort och kortläsare som är baserade på teknik för identifiering via radiofrekvens. Under Joe Grillos ledarskap har ITG visat betydande tillväxt i storlek och resultat från sin bas i USA, och senast via ett antal förvärv i Europa.
 
Åke Sund utses till Executive Vice President ASSA ABLOY
Åke Sund har befordrats till Executive Vice President, Marknad och affärsutveckling från den 1 januari 2004. Åke Sund har varit anställd i ASSA ABLOY sedan koncernen bildades 1994, kommer att fortsätta som ansvarig för Marknad och affärsutveckling med ökat fokus på globala varumärken och utveckling av lösningar mot konsument.
 
Efter utnämningarna består ASSA ABLOYs ledningsgrupp av följande personer:
Bo Dankis, VD och koncernchef  Göran Jansson, ställföreträdande koncernchef, Ekonomi- och finansdirektör
Thanasis Molokotos, Executive Vice President, Americas,
Joe Grillo, Executive Vice President, Global Technologies
Hans Johansson, Executive Vice President, EMEA
Geoff Norcott, Executive Vice President, Asia Pacific
Åke Sund, Executive Vice President,  Marknad och affärsutveckling.

Ytterligare information lämnas av <br> <br> Bo Dankis, VD och koncernchef, tel: 08-506 485 42 <br> Göran Jansson, VVD, Ekonomi- och finansdirektör, tel: 08-506 485 72 <br> <br> ASSA ABLOY AB (publ) <br> Box 70340, SE 107 23 Stockholm <br> Tel: +46 8 506 485 00, Fax: + 46 8 506 485 85 <br> Besöksadress: Klarabergsviadukten 90 <br> <br> www.assaabloy.com <br> <br> ASSA ABLOY-gruppen är världsledande tillverkare och leverantör av lås och tillhörande produkter, avsedda för säkerhet, utrymning och bekvämlighet. Gruppen har omkring 30 000 anställdaoch en årsomsättning på cirka 3 miljarder euro.

Om oss

ASSA ABLOY är världsledande inom lås- och dörrlösningar och erbjuder mekaniska och elektromekaniska lås, digitala dörrlås, säkerhetsdörrar, entréautomatik, hotellsäkerhet och lösningar för säker identifiering, främst inom identitets- och passerkontroll, samt en rad andra relaterade produkteroch tjänster. Sedan ASSA ABLOY bildades 1994 har koncernen utvecklats från ett regionalt bolag till en internationell koncern med cirka 47 500 anställda, verksamhet i mer än 70 länder och en en omsättning på 76 miljarder SEK.