AstraZeneca - Delårsrapport för första kvartalet 2003

AstraZeneca PLC Utfall första kvartalet 2003 "Vinsten per aktie 0,54 USD. Helårsprognosen står fast." Första kvartalet i sammandrag (före jämförelsepåverkande poster) Första Första Koncernen kvartalet kvartalet Fasta (kvarvarande verksamhet) 2003 2002 Rapporterat valuta MUSD MUSD % kurser % Försäljning 4.735 4.346 +9 +4 Rörelseresultat 1.272 1.297 -2 -3 Resultat före skatt 1.293 1.318 -2 -3 Vinst per aktie Koncernen $0,54 $0,55 -2 -3 Koncernen (enligt FRS3) $0,54 $0,55 Samtliga kommentarer i detta avsnitt avser tillväxt i fasta valutakurser (CER) · Försäljningen ökade med 4 procent. Försäljningen exklusive Losec(TM)/Prilosec(TM) ökade med 23 procent, positivt påverkad av lageruppbyggnad i grossistledet i USA. · Rörelseresultatet försämrades med 3 procent, påverkat av 141 MUSD lägre övriga rörelseintäkter jämfört med första kvartalet 2002, då intäkterna inkluderade försäljningen av marknadsföringsrättigheterna till Sular. · De sammanlagda kostnaderna för FoU, marknadsföring och administration ökade med 4 procent i fasta valutakurser. · Vinsten per aktie uppgick till 0,54 USD, en minskning med 3 procent. · Försäljningen av Nexium(TM) uppgick till 835 MUSD. Andelen av de totala förskrivningarna i USA ökade till 21,4 procent i mars. · Försäljningen av Crestor(TM) under kvartalet uppgick till 3 MUSD, efter framgångsrika introduktioner i Kanada i mitten av februari samt i Nederländerna och Storbritannien i mars. · Försäljningen av Iressa(TM) uppgick till 19 MUSD under första kvartalet. Registreringsansökan för Iressa(TM) i Europa för behandling av icke småcellig lungcancer meddelades den 11 februari. Beräknat datum för slutförd registreringsgranskning i USA är den 5 maj. · Försäljningen av Symbicort(TM) uppgick till 122 MUSD under första kvartalet. Den 10 februari meddelades att den ömsesidiga proceduren för godkännande i Europa utfallit positivt för Symbicort(TM) vid behandling av kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL). ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/30/20030430BIT00320/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/30/20030430BIT00320/wkr0002.pdf Hela rapporten

Om oss

AstraZeneca är ett globalt, innovationsdrivet bioläkemedelsföretag med fokus på forskning, utveckling och marknadsföring av receptbelagda läkemedel, primärt för behandling av sjukdomar inom tre huvudsakliga terapiområden: cancer, kardiovaskulära sjukdomar, njursjukdomar och metabola sjukdomar och sjukdomar i andningsvägarna. AstraZeneca bedriver verksamhet i över 100 länder och dess innovativa läkemedel används av miljontals patienter över hela världen. Mer information finns på: www.astrazeneca.com och www.astrazeneca.se

Prenumerera

Dokument & länkar