AstraZeneca - delårsrapport för tredje kvartalet och de första nio månaderna 2003

AstraZeneca PLC Delårsrapport för tredje kvartalet och de första nio månaderna 2003 "Ett starkt tredje kvartal bidrog till en ökning av försäljningen under årets första nio månader med 2 procent. Tillväxtprodukterna ökade med 56 procent. Resultatet för hela året förväntas ligga på eller strax över den högre siffran i prognosintervallet." Utvecklingen i sammandrag Koncernen Tredje Tredje Föränd- Fasta Januari- Januari- Föränd- Fasta kvartalet kvartalet ring valuta- september september ring valuta- 2003 2002 % kurser 2003 2002 % kurser MUSD MUSD % MUSD MUSD % Försäljning 4.803 4.282 +12 +5 13.974 12.940 +8 +2 Rörelse- 1.101 921 +20 +6 3.262 3.282 -1 -7 resultat Resultat 1.119 923 +21 +7 3.333 3.306 +1 -6 före skatt Vinst per $0,47 $0,39 +20 +6 $1,40 $1,39 +1 -6 aktie Samtliga kommentarer i detta avsnitt avser tillväxt i fasta valutakurser (CER). · Försäljningen under årets första nio månader ökade med 2 procent, trots ett försäljningsbortfall på 1,9 miljarder USD i USA av Prilosec(TM), Zestril(TM) och Nolvadex(TM). · Rörelseresultatet under niomånadersperioden minskade med 7 procent. · Försäljningen av de viktigaste tillväxtprodukterna och nyintroducerade produkter ökade med 56 procent till 6 miljarder USD under de första nio månaderna. · Försäljningen under tredje kvartalet ökade med 5 procent med tvåsiffriga ökningstal i Japan, Tyskland, Italien och Kanada. · Rörelseresultatet under tredje kvartalet ökade med 6 procent. · Försäljningen av Crestor(TM) uppgick till 88 MUSD under niomånadersperioden, varav 56 MUSD under tredje kvartalet i USA efter godkännandet från FDA den 12 augusti. Under veckan t o m den 10 oktober hade Crestor(TM) 1,9 procent av nya receptförskrivningar på statinmarknaden i USA. · Försäljningen av Iressa(TM) uppgick under niomånadersperioden till 136 MUSD, varav 54 MUSD avsåg försäljning i USA efter introduktionen i mitten av maj. · Försäljningen av Nexium(TM) uppgick till 2,5 miljarder USD under niomånadersperioden, en ökning med 86 procent. Försäljningen i USA under tredje kvartalet (som ökade med 114 procent) inkluderade viss lageruppbyggnad i grossistledet. · Försäljningen av Seroquel(TM) uppgick till 1,1 miljarder USD under niomånadersperioden, en ökning med 31 procent. Sir Tom McKillop, koncernchef, kommenterar: "Försäljningsökningen på 56 procent för våra viktigaste tillväxtprodukter och nyintroducerade produkter under årets första nio månader och det lovande tidiga utfallet av introduktionerna av Iressa(TM) och Crestor(TM) i USA, har mer än kompenserat försäljningsbortfallet till följd av generisk konkurrens och ger oss en stabil plattform för att uppnå en framtida tillväxt i nivå med de bästa i branschen." London den 23 oktober 2003 Kontaktpersoner Steve Brown/Edel McCaffrey +44 (0)20 7304 för media: (London) 5033/5034 Staffan Ternby (Södertälje) 08 553 26107 Rachel Bloom (Wilmington) +1 302 886 7858 Kontaktpersoner Mina Blair-Robinson (London) +44 (0)20 7304 5084 för analytiker och Jonathan Hunt (London) +44 (0)20 7304 5087 investerare: Staffan Ternby (Södertälje) 08 553 26107 Ed Seage/Jörgen Winroth +1 302 886 4065/ (USA) +1 212 581 8720 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/23/20031023BIT00680/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/23/20031023BIT00680/wkr0002.pdf Hela rapporten

Om oss

AstraZeneca är ett globalt, innovationsdrivet bioläkemedelsföretag med fokus på forskning, utveckling och marknadsföring av receptbelagda läkemedel, primärt för behandling av sjukdomar inom tre huvudsakliga terapiområden: cancer, kardiovaskulära sjukdomar, njursjukdomar och metabola sjukdomar och sjukdomar i andningsvägarna. AstraZeneca bedriver verksamhet i över 100 länder och dess innovativa läkemedel används av miljontals patienter över hela världen. Mer information finns på: www.astrazeneca.com och www.astrazeneca.se

Prenumerera

Dokument & länkar