AstraZeneca - Utfall första kvartalet 2000

AstraZeneca PLC Utfall första kvartalet 2000 "15 procents vinsttillväxt: verksamheten utvecklas som planerat" Utvecklingen i sammandrag (före jämförelsepåverkande poster) Koncernen Första Första Fasta (inkl Agrochemicals) kvartalet kvartalet valutakurser 2000 1999* % MUSD MUSD Försäljning 4.598 4.314 +10 Rörelseresultat 1.077 948 +15 Vinst före skatt 1.118 971 +17 Vinst per aktie Koncernen $0,44 $0,39 +14 Koncernen $0,41 $0,40 (lagstadgad FRS3) * Exklusive Specialties Samtliga kommentarer i detta avsnitt avser tillväxt beräknad i fasta valutakurser * Försäljningen ökade 10 procent och försäljningen inom Agrochemicals ökade 12 procent * Rörelseresultatet ökade 15 procent och rörelseresultatet för Agrochemicals ökade 30 procent * Vinsten före skatt 1.118 MUSD, upp 17 procent * Vinsten per aktie ökade 14 procent * Den starka US-dollarn i relation till euron drog ned den redovisade försäljningen med 3 procent och rörelseresultatet med 1 procent Fortgående Första Första Fasta verksamhet kvartalet kvartalet valuta- (exkl Agrochemicals) 2000 1999 kurser MUSD MUSD % Försäljning 3.892 3.651 +10 Rörelseresultat 976 877 +14 Vinst per aktie $0,41 $0,36 +17 Samtliga kommentarer i detta avsnitt avser tillväxt för fortgående verksamhet i fasta valutakurser * Försäljningen ökade 10 procent och försäljningen inom Healthcare i USA ökade 16 procent * Rörelseresultatet ökade 14 procent * Vinsten per aktie ökade 17 procent * Rörelsemarginalen för Healthcare ökade till 25,5 procent * Den starka US-dollarn i relation till euron drog ned den redovisade försäljningen och rörelseresultatet med 3 procent * Synergivinster på 120 MUSD uppnåddes under kvartalet. Jämförelsepåverkande kostnader på 83 MUSD hänförliga till de pågående integrations- och synergiprogrammen Tom McKillop, koncernchef: "Året har inletts positivt. Vår Healthcare-verksamhet uppnådde rekordresultat och det är angenämt att se en positiv inledning för Agrochemicals, även om det fortfarande är för tidigt att förutspå resultatet för hela året". Den stärkta dollarn, framför allt i relation till euron, reducerade den redovisade försäljningen och resultatet för vår fortgående verksamhet med tre procent och denna trend förväntas fortsätta under resten av året. Resultatet för Healthcare för perioden januari - mars 2000 påverkades också negativt av en försäljning i slutet av 1999 på ca 70 MUSD inför förväntade år 2000-effekter. År 2000 kommer att utgöra ett mycket viktigt år för AstraZeneca. Koncernens omstrukturering bör vara slutförd i och med bildandet av Syngenta, som beräknas genomföras under andra halvåret. Inom området Healthcare följer vi planerna vad gäller utveckling och lanseringar av nya ® produkter. I mars erhöll Nexium , vår nya generation syrapumpshämmare, det första godkännandet tidigare än förväntat i Sverige. Ett antal större lanseringar i Europa planeras under andra halvåret. Detta tillsammans med ytterligare produktlanseringar och ökande produktutvecklingsaktiviteter kommer att innebära en kostnadsförskjutning mot andra halvåret. Kvartalsmönstret i försäljningstillväxten förväntas också bli starkare under senare delen av året. Baserat på fasta valutakurser räknar vi med att nå de ekonomiska mål som presenterades i samband med bokslutet i februari." London den 3 maj 2000 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/03/20000503BIT00450/bit0001.doc Hela rapporten http://www.bit.se/bitonline/2000/05/03/20000503BIT00450/bit0002.pdf Hela rapporten

Om oss

AstraZeneca är ett globalt, innovationsdrivet bioläkemedelsföretag med fokus på forskning, utveckling och marknadsföring av receptbelagda läkemedel, primärt för behandling av sjukdomar inom tre huvudsakliga terapiområden: cancer, kardiovaskulära sjukdomar, njursjukdomar och metabola sjukdomar och sjukdomar i andningsvägarna. Bolaget är också selektivt aktivt inom autoimmunitet, neurovetenskap och infektion. AstraZeneca bedriver verksamhet i över 100 länder och dess innovativa läkemedel används av miljontals patienter över hela världen. Mer information finns på: www.astrazeneca.com och www.astrazeneca.se

Prenumerera

Dokument & länkar