AstraZeneca satsar på utbildningsprogram i Kina till stöd för reformeringen av den kinesiska sjukvården på lång sikt

ASTRAZENECA SATSAR PÅ INNOVATIVT UTBILDNINGSPROGRAM I KINA OCH STÖDJER REFORMERINGEN AV DEN KINESISKA SJUKVÅRDEN PÅ LÅNG SIKT AstraZeneca meddelar idag att ett samarbete inletts med Guanghua School of Management (GSM) vid Peking University (PKU), om finansiering av China Center for Pharmacoeconomics and Outcomes Research (CCPOR), som ett av flera program för forskning och utbildning med målet att reformera sjukvården i Kina. Sir Tom McKillop, AstraZenecas koncernchef, och professor Ping Hao, Vice President för PKU, medverkade vid en ceremoni i Beijing, där den formella avsiktsförklaringen för samarbetsprogrammet undertecknades av Steen Kroyer, President för AstraZeneca China och Weiying Zhang, Associate Dean vid GSM. "Kina behöver kvalificerat stöd från experter inom hälso- och sjukvårdsekonomi vid den fortsatta reformeringen av sjukvårdssystemet", sade Weiying Zhang, Associate Dean vid GSM. "Vår uppgift är att främja och genomföra forskning och utbildning när det gäller kostnadseffektiviteten för läkemedel, riktlinjer och tjänster. Inom detta övergripande ramverk tittar vi på frågor som sjukvårdspolitik, prissättning, försäkringar (subventioner) och sjukhusförvaltning. Vi är stolta över att få engagerat och långsiktigt stöd av ett världsledande läkemedelsföretag, och hoppas att vårt samarbete med AstraZeneca kan förstärka vår funktion som centrum för utvecklingen av Kinas nästa generation hälso- och sjukvårdsekonomer." "Vi är hedrade av att få samarbeta med en sådan välkänd kinesisk utbildningsinstitution av högsta klass som PKU-GSM, och vi åtar oss att bidra till utvecklingen av Kinas hälso- och sjukvårdssystem genom samarbetet mellan GSM och AstraZeneca", sade SirTom McKillop. "Som globalt ledande inom utveckling och tillverkning av innovativa läkemedel, med en lång tradition av stöd till utbildning inom naturvetenskap och medicin, är vi övertygade om att detta banbrytande program kommer att få en viktig roll vid utbildningen av framtidens beslutsfattare och ledande befattningshavare inom Kinas hälso- och sjukvårdssektor." Under de första tre åren kommer AstraZeneca att tillföra 3 miljoner RMB (ca 2,8 miljoner SEK) för att stödja CCPOR vid upprättandet av forskningsprogrammet samt verksamheten med rådgivning och utbildning för ämbetsmän, sjukhusledning och läkemedelsansvariga. Stödet kommer särskilt att användas till en serie forskningsseminarier under ledning av internationella experter, tvååriga gäststudier för trainees, omväxlande vid universitetet och vid AstraZeneca, samt kortare utbildningsprogram på olika håll i Kina. Efter den formella ceremonin höll Sir Tom McKillop ett föredrag för elever och lärare vid PKU, samt experter från branschen, och han betonade vikten av att främja innovationer inom alla delar av hälsovårdsbranschen. "Kina har goda förutsättningar att förstärka sin kompetens inom FoU i samarbete med den dynamiska läkemedelsindustrin", sade han. "En viktig uppgift är att skapa en stödjande infrastruktur för att kunna tillvarata dessa möjligheter fullt ut." Om PKU-GSM Guanghua School of Management vid Peking University är en av de finaste handelshögskolorna i Kina, och rankades 2003 som den viktigaste MBA- institutionen i Kina, av World Manager Consulting Corp. Ltd, China Financial Times och Sina.com. Skolan bildades i december 1993 genom en sammanslagning av Department of Economic Management, School of Economics och Center of Management Science, och fick då namnet Peking University Business School. Föregångarna hade bildats 1985 vid Peking University. Skolan fick sitt nuvarande namn 1994 efter en generös donation på tio miljoner USD från Guanghua Education Foundation (Hong Kong). Professor Li Yining är Founding Dean för skolan. Kontaktpersoner media: Staffan Ternby, 08-553 261 07 / 070-557 43 000 AstraZeneca Storbritannien: Edel McCaffrey Steve Brown +44 (0) 207 304 5034 +44 (0) 207 304 5033 E-mail: E-mail: steve.brown@astrazeneca.com edel.mccaffrey@astrazeneca.com Judy Wang Jane Wang AstraZeneca China Guanghua School of Management, Tel: +86 (21) 6256 4555 ext. 5506 Peking University E-mail: judy.wang@astrazeneca.com Tel: +86 (10) 6275 7916 E-mail: janewang@gsm.pku.edu.cn ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/02/20031202BIT00390/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/02/20031202BIT00390/wkr0002.pdf

Om oss

AstraZeneca är ett globalt, innovationsdrivet bioläkemedelsföretag med fokus på forskning, utveckling och marknadsföring av receptbelagda läkemedel, primärt för behandling av sjukdomar inom tre huvudsakliga terapiområden: cancer, kardiovaskulära sjukdomar, njursjukdomar och metabola sjukdomar och sjukdomar i andningsvägarna. AstraZeneca bedriver verksamhet i över 100 länder och dess innovativa läkemedel används av miljontals patienter över hela världen. Mer information finns på: www.astrazeneca.com och www.astrazeneca.se

Prenumerera

Dokument & länkar