AstraZeneca ansöker om godkännande inom EU för Iressa

ASTRAZENECA ANSÖKER OM GODKÄNNANDE INOM EU FÖR IRESSA(TM) VID BEHANDLING AV FRAMSKRIDEN ICKE SMÅCELLIG LUNGCANCER AstraZeneca meddelade idag att registreringsansökan inlämnats inom EU för Iressa(TM) (gefitinib, ZD1839), vid behandling av lokalt framskriden eller metastaserande icke småcellig lungcancer hos patienter som tidigare genomgått cellgiftsbehandling, antingen platinumbaserad behandling eller behandling med docetaxel. "Lungcancer är en komplicerad och allvarlig sjukdom och prognosen för patienter med framskriden lungcancer är tyvärr ofta mycket dålig, med låga överlevnadstal", kommenterar Brent Vose, Vice President och chef för terapiområdet onkologi inom AstraZeneca. "Behandlingsalternativen är fortfarande begränsade, och det finns ett stort behov av läkemedel som Iressa. Målet med behandlingen är att ge patienterna en värdefull förbättring av livskvaliteten och att lindra sjukdomssymptomen så att de kan ta vara på sin tid på bästa sätt. Om Iressa blir tillgängligt i Europa kan många patienter uppnå detta mål." Iressa är det första medlet i en ny klass av cancerläkemedel som hämmar receptorn för den epidermala tillväxtfaktorn (EGFR). Läkemedlet godkändes i juli 2002 av den japanska registreringsmyndigheten för behandling av icke operabel eller återkommande icke småcellig lungcancer. Försäljningen av Iressa under 2002 uppgick till 67 miljoner USD. Registreringsansökan för Iressa i Europa baseras på resultat från två studier i fas II, IDEAL 1 och IDEAL 2 (Iressa Dose Evaluation in Advanced Lung Cancer). Resultaten bekräftar att Iressa 250 mg per dag som monoterapi ger kliniskt signifikant tumörhämmande effekt hos patienter med tidigare behandlad, framskriden icke småcellig lungcancer. Dessutom bekräftade resultaten ännu en gång att Iressa har en gynnsam säkerhetsprofil, där de flesta av biverkningarna (diarré och hudutslag) rapporterades vara milda och övergående. De slutliga resultaten från dessa studier presenterades internationellt i september 2002. Omkring 370 000 nya fall av lungcancer, och över 340 000 dödsfall i sjukdomen inträffade i Europa under 2000. Endast 1 patient av 10 som har lungcancer överlever i fem år från tidpunkten för diagnosen. Marknaden för behandling av icke småcellig lungcancer beräknas uppgå till 1,6 miljarder USD, och förväntas komma att växa till 8 miljarder USD till 2011. Registreringsansökan för Iressa idag kommer strax efter att registreringsansökan inlämnats (4 februari) inom EU för Faslodex (fulvestrant) vid behandling av framskriden bröstcancer hos kvinnor som passerat klimakteriet, där sjukdomen fortskridit efter genomgången hormonell behandling. AstraZeneca fortsätter arbeta vidare med avancerad och innovativ forskning på cancerområdet, en forskning som lett fram till flera viktiga cancerläkemedel; Arimidex, Casodex, Faslodex, Nolvadex, Tomudex och Zoladex, samt ett antal framtida produkter med specifik verkan exempelvis mot bildning av dottersvulster och mot nybildning av blodkärl i tumören. AstraZeneca utnyttjar också effektiv teknologi för rationell syntes av läkemedelsmolekyler för att utveckla nya substanser som kan ge fördelar jämfört med dagens cytostatika- och hormonella behandling. Inom AstraZenecas forsknings- och utvecklingsverksamhet bedrivs för närvarande över 20 projekt på cancerområdet. Iressa, Arimidex, Casodex, Faslodex, Nolvadex, Tomudex och Zoladex är varumärken som tillhör AstraZeneca-koncernen. Kontaktpersoner media: Staffan Ternby, 08-553 261 07 / 070-557 43 00 Emily Denney, +44 (0) 207 304 5034 Steve Brown, +44 (0) 207 304 5033 Investor Relations: Staffan Ternby, 08-553 261 07 / 070-557 43 00 Mina Blair Robinson, +44 (0) 207 304 5084 Jonathan Hunt, +44 (0) 207 304 5087 Bakgrund: · Mer information om receptorn för epidermal tillväxtfaktor och dess potentiella betydelse för cancerbehandlingen finns på www. EGFR-INFO.com · Mer information om Iressa och lungcancer finns på www.iressa.com · Mer information om Iressa och AstraZenecas läkemedel för cancerbehandling finns på www.cancerpressoffice.com och www.astrazenecapressoffice.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/11/20030211BIT00190/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/11/20030211BIT00190/wkr0002.pdf

Om oss

AstraZeneca är ett globalt, innovationsdrivet bioläkemedelsföretag med fokus på forskning, utveckling och marknadsföring av receptbelagda läkemedel, primärt för behandling av sjukdomar inom tre huvudsakliga terapiområden: cancer, kardiovaskulära sjukdomar, njursjukdomar och metabola sjukdomar och sjukdomar i andningsvägarna. AstraZeneca bedriver verksamhet i över 100 länder och dess innovativa läkemedel används av miljontals patienter över hela världen. Mer information finns på: www.astrazeneca.com och www.astrazeneca.se

Prenumerera

Dokument & länkar