ASTRAZENECA BEKRÄFTAR SÄKERHETEN OCH EFFEKTEN HOS CRESTOR

Med anledning av spekulativa uttalanden av en representant från FDA under gårdagskvällen kring ett antal läkemedel, bl.a. Crestor, vill AstraZeneca meddela följande: För AstraZeneca kommer alltid patientsäkerheten först. Läkemedelsföretag och myndigheter har ett ansvar att dokumentera, utvärdera och noga undersöka alla läkemedel. Ansökan för Crestor var en av de största någonsin för en statin, med kliniska prövningar på mer än 12 000 patienter. Ansökan bifölls enhälligt av den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA i juli 2003. Idag har mer 45 000 patienter fått Crestor i kliniska prövningar, mer än 12 miljoner recept har skrivits ut, och mer än 3,5 miljoner patienter har fått läkemedlet världen över. Med dessa data som underlag har vi fullt förtroende för säkerhetsprofilen kring Crestor, som nu är godkänt i mer än 65 länder. Kontinuerligt uppdaterad informationen om klinisk användning av och säkerheten kring Crestor finns tillgänglig på www.rosuvastatininformation.com Till dags dato har FDA inte gett någon indikation till AstraZeneca om att myndigheten känner oro för Crestor. De uttalanden som kom från FDA under gårdagen stämmer inte överens med FDAs tidigare officiella uttalanden vad gäller säkerheten och effekten av Crestor. För ytterligare information kontakta: Staffan Ternby, Informationschef AstraZeneca AB, tel: 070 557 4300 Anne-Charlotte Knutsson, Informationsansvarig AstraZeneca Sverige, tel: 070 685 4295 Annica Siewert-Delle, medicinskt ansvarig Hjärta/Kärl AstraZeneca Sverige, tel: 070 967 0033

Om oss

AstraZeneca är ett globalt, innovationsdrivet bioläkemedelsföretag med fokus på forskning, utveckling och marknadsföring av receptbelagda läkemedel, primärt för behandling av sjukdomar inom tre huvudsakliga terapiområden: cancer, kardiovaskulära sjukdomar, njursjukdomar och metabola sjukdomar och sjukdomar i andningsvägarna. AstraZeneca bedriver verksamhet i över 100 länder och dess innovativa läkemedel används av miljontals patienter över hela världen. Mer information finns på: www.astrazeneca.com och www.astrazeneca.se

Prenumerera

Dokument & länkar